Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

prijem_vydej1Ťuknutím na toto tlačidlo vykonáte jednorazový výber alebo príjem do pokladne. Výber môžete použiť napríklad vtedy, ak potrebujete hotovosť z pokladne na nákup surovín.

Všetko je otázkou okamihu, stačí v zobrazenom dialógu vybrať Pokladničný vklad alebo Pokladničný výdaj 01 a zadať sumu, ktorú dávate alebo prijímate 02 do pokladne. Voliteľne môže byť pokladní operácia označená vlastným štítkom alebo aj poznámkou 03 s uvedením účelu platby a zákazníka. Nakoniec nezabudnite klepnúť na Uložiť, aby ste transakciu vložili do pokladne. Pokladničný príjem / výdaj potom nájdete v prehľade tržieb a v Histórii.

 

vydaj

 

poznamka_icon

Po stlačení tlačidla PRÍJEM / VÝDAJ sa automaticky otvorí pokladničná zásuvka. Ďalšie možnosti otvorenia pokladničnej zásuvky nájdete v nastaveniach aplikácie Dotykačka v časti Pokladničná zásuvka.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC