Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE. «

Na záložke Objednávkové služby vo vzdialenej správe nájdete aktuálne podporované a pripravované integrácie s online objednávkovými systémami a doručovateľskými službami. Úroveň integrácie jednotlivých služieb závisí od ich možností. Možnosti práce s pokladňou sa preto môžu pre každú službu líšiť v závislosti od toho, čo služba zákazníkom ponúka a či je možné všetky tieto funkcie prepojiť s pokladničným systémom. Možnosti konfigurácie pre jednotlivé služby sa tiež môžu líšiť. Podporované sú služby Bolt Food a Wolt.

Najprv musíte v tejto časti povoliť pripojenie k preferovanej službe, vytvoriť kategórie (sekcie) a umiestniť do nich už vytvorené produkty z pokladne. Kategórie v objednávkových systémoch sú preto úplne nezávislé a nesúvisia s vytvorenými kategóriami v pokladni. Do týchto kategórií potom môžete umiestniť produkty, ktoré ste už vytvorili v pokladni. Produkty sú rovnaké pre objednávacie systémy a pokladňu. Pre výrobky je ešte potrebné aktivovať funkciu Predaj so sebou a nastaviť sadzbu DPH, ktorá sa na ne bude uplatňovať (pozri zabalený postup nižšie). Objednávky potom môžete spracovať priamo v pokladnici.

 

+Nastavenie Predaja so sebou

nahor

Ako prepojiť pokladňu s objednávkovou službou?

Postup prepojenia si ukážeme na službe Bolt Food. Ak Bolt Food ešte nevyužívate a chceli by ste, stačí nás kontaktovať. Na prepojenie potrebujete tzv. External ID, ktoré vám Bolt pridelí. Akonáhle vytvoríte ponuku nižšie uvedeným postupom, kontaktujte Bolt, aby vám aktivoval objednávky. Potom bude možné zverejniť ponuku a objaví sa na stránke vášho podniku v danej službe.

Pri Wolte budete mať prepojenie už nastavené od Dotykačky. Akonáhle teda dostanete správu o hotovom prepojení, stačí len vytvoriť menu podľa postupu nižšie.

 

dulezite_sdeleni_icon

Pokiaľ už Bolt používate a máte priamo v Bolte vytvorené menu, aktiváciou objednávok bude menu v Bolte zmazané a nahradené menu v Dotykačke. Je teda nutné mať v Dotykačke menu už vytvorené a až potom požiadať Bolt o aktiváciu objednávok. V prípade, že sa vám nedarí synchronizácia, pozrite sa na koniec tejto kapitoly.

V prípade spoločnosti Wolt musíte najprv vytvoriť menu, zadať prevádzkové hodiny, odhlásiť sa z aplikácie Wolt Merchant a potom povoliť synchronizáciu objednávok!

 

1_icon

Prihláste sa do webového rozhrania Vzdialenej správy. V ľavom paneli záložiek zvoľte Integrácia a potom Objednávkové systémy 01. Vyberte akú pokladnicu 02 chcete prepojiť a potom u služby Bolt Food ťuknite na PREPOJIŤ 03.

clip0646

 

2_icon

Bude zobrazený dialóg pre vloženie ID čísla (External ID od Boltu). Toto číslo dostanete, ak zažiadate na stránkach Boltu či iné služby o registrácii reštaurácie. Vložte teda pridelené ID číslo vášho podniku pre danú službu a potvrďte tlačidlom PREPOJIŤ.

clip0647

 

3_icon

Kliknutím na PRIDAŤ SEKCIU 01 vložte novú kategóriu s názvom a popisom. Tlačidlom UPRAVIŤ 02 vedľa prevádzkovej doby špecifikujte otváraciu dobu vášho podniku pre každý deň v týždni. Malo by teda ísť o dobu, kedy prijímate objednávky.

clip0648

 

4_icon

Akonáhle pridáte prvú sekciu, môžete do nej vložiť položky, tj produkty, upraviť ju alebo zmazať. To všetko tlačidlami 03. Vytvorené kategórie a vložené produkty sú spoločné pre všetky pripojené objednávkové služby.

clip0649

 

5_icon

Na pridanie produktu ťuknite na tlačidlo PRIDAŤ POLOŽKU. Bude zobrazený jednoduchý dialóg s vyhľadávacím poľom 04. Do tohto poľa zadajte aspoň jeden znak, budú ponúknuté zodpovedajúce produkty, alebo ťuknite na políčko a zobrazte zoznam všetkých produktov a pridajte ich do sekcie tlačidlom +. Ťuknutím na zvolený produkt ho vyberte a tlačidlom PRIDAŤ vložíte do vytvorenej sekcie. Aktiváciou voľby 05 môžete nastaviť pre daný produkt jeho dostupnosť, tj čas od - do, kedy si ho budú môcť zákazníci objednávať.

clip0650

 

6_icon1

Ak chcete zmeniť poradie produktov v sekcii, podržte ikonu 06 a potiahnite. Pri každom výrobku nájdete panel s ikonami, ktorý vám umožní výrobok dočasne skryť clip0652, nastaviť ho ako vypredaný clip0653, upraviť čas dostupnosti pre objednávky clip0654 alebo vymazať clip0655. Kliknutím na ikonu clip0719 sa zobrazí obrázok produktu, prvá cena v riadku označuje sumu vloženú za balenie. Obe tieto položky nastavíte vo vlastnostiach produktu.

Po pridaní a nastavení všetkých produktov tlačidlom 08 ponuku vypublikujte. Ponuka bude zverejnená na stránke vášho podniku v danej službe, avšak iba v prípade, že vám už Bolt aktivoval objednávky. V opačnom prípade kontaktujte Bolt s požiadavkou na aktiváciu objednávok a potom ponuku znova tlačidlom 08 zverejnite.

Ťuknutím na tlačidlo SPRAVOVAŤ PREPOJENIE 09 sa vrátite na prehľad služieb, kde je možné prepojenie zrušiť či nastaviť pre ďalšiu službu.

clip0651

 

uziv_tip_icon

Ďalšie funkcie produktu, ktoré sa vzťahujú na objednávkové služby, nájdete v zozname produktov, ak otvoríte detail produktu.

 

Po zverejnení sa tlačidlo ZVEREJNIŤ PONUKU 08 zmení na POVOLIŤ / ZAKÁZAŤ OBJEDNÁVKY. Môžete tak jednoducho zapínať či vypínať možnosť objednávok pre vašich zákazníkov.

clip0656

 

poznamka_icon

Vyššie uvedený postup je síce platný pre službu Bolt Food, pre ostatné objednávkové služby však bude podobný. Podľa toho, čo daná služba podporuje, môže byť rozdiel v možnostiach nastavenia pre sekcie či ponúkané produkty, respektíve v konfigurácii ponuky pre danú službu.

 

Teraz sa môžete presunúť do pokladne a tu objednávky odbavovať. Dostupnosť jednotlivých produktov na objednanie je možné upravovať aj na pokladni v tomto nastavení.

nahor

+Chyba pri synchronizácii so systémom Bolt Food

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC