Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE. «

Na záložke Objednávkové služby vo Vzdialenej správe nájdete aktuálne podporované a pripravované integrácie s online objednávkovými systémami a doručovateľskými službami. Miera integrácie jednotlivých služieb závisí od ich možností. Možnosti práce s pokladňou sa preto môžu pre každú službu líšiť v závislosti od toho, čo služba zákazníkom ponúka a či je možné všetky tieto funkcie prepojiť s pokladničným systémom. Možnosti konfigurácie pre jednotlivé služby sa tak tiež môžu líšiť. Podporované sú služby Bolt Food a Wolt.

Najprv je potrebné vytvoriť kategórie (sekcie) vo všeobecnej integrácii a umiestniť do nich už vytvorené produkty z pokladne. Kategórie v objednávkových systémoch sú teda úplne nezávislé a nesúvisia s vytvorenými kategóriami v pokladni. Do týchto kategórií potom môžete umiestniť produkty, ktoré ste už vytvorili v pokladni. Produkty sú rovnaké pre objednávkové systémy aj pre pokladňu.

Ak potrebujete mať na vytlačených objednávkach pre kuchyňu informácie o predaji so sebou (napríklad na prípravu jedla s obalom), aktivujte pre produkty funkciu Predaj so sebou (pozri postup nižšie). Potom v tlačovej úlohe Tlač objednávok zaškrtnite Tlač "So sebou". Následne môžete objednávky spravovať priamo v pokladnici.

poznamka_icon

Vytvorené menu s kategóriami a produktmi je spoločné pre všetky objednávacie služby. Nie je možné mať inú ponuku napr. pre Wolt a inú pre Bolt.

 

+Nastavenie Predaja so sebou

nahor

Ako prepojiť pokladňu s objednávkovou službou?

Ak niektorú z objednávkových služieb ešte nevyužívate a chceli by ste, ozvite sa nám. Na základe žiadosti sa s vami spojíme, aby sme objednávky aktivovali. Potom bude možné zverejniť ponuku a tá sa objaví na stránke vášho podniku v danej službe. Ako prvý krok si vždy dopredu pripravte menu v časti Všeobecná integrácia podľa postupu nižšie. V okamihu aktivácie tak už budete mať všetko pripravené a zákazníci budú môcť začať rovno s objednávkami. Keďže pri prepojení spolupracujeme s poskytovateľom danej služby, trvá aktivácia spravidla 3 - 7 pracovných dní.

 

dulezite_sdeleni_icon

Pokiaľ už Bolt používate a máte priamo v Bolte vytvorené menu, aktiváciou objednávok bude menu v Bolte zmazané a nahradené menu v Dotykačke. Je teda nutné mať v Dotykačke menu už vytvorené a až potom požiadať Bolt o aktiváciu objednávok. V prípade, že sa vám nedarí synchronizácia, pozrite sa na koniec tejto kapitoly.

V prípade Woltu musíte najprv vytvoriť menu, zadať prevádzkové hodiny, odhlásiť sa z aplikácie Wolt Merchant a potom povoliť synchronizáciu objednávok!

Po povolení prijímania objednávok sa odhláste z pôvodnej aplikácie objednávkovej  služby. V opačnom prípade nebude prepisovanie objednávok fungovať správne.

Ak chcete aktívnu integráciu úplne zrušiť, kontaktujte nás.

 

1_icon

Prihláste sa do webového rozhrania Vzdialenej správy. V ľavom paneli záložiek zvoľte Integrácia a potom Objednávkové systémy 01. Vyberte akú pokladnicu 02 chcete prepojiť a potom u Všeobecná integrácia ťuknite na PREPOJIŤ 03.

clip0646

 

2_icon

Kliknutím na tlačidlo PRIDAŤ SEKCIU 01 pridáte novú kategóriu s názvom a popisom či obrázkom. Pomocou tlačidla UPRAVIŤ 02 vedľa prevádzkových hodín zadajte prevádzkové hodiny vášho podniku pre každý deň v týždni. Mali by to byť časy, v ktorých prijímate objednávky.

clip0648

 

poznamka_icon

Začiatok dňa je vždy polnoc, t. j. 00:00. Ak máte otvorené aj po polnoci, napr. od 15:00 do 01:00, nastavte dva intervaly - od 15:00 do 23:59 a od 00:00 do 01:00. Takže v sobotu nastavíte interval od 15:00 do 23:59 a v nedeľu od 00:00 do 01:00.

 

3_icon

Po pridaní prvej sekcie môžete pridávať položky, tj. produkty, upravovať ich alebo odstraňovať. To všetko pomocou tlačidiel 03. Vytvorené kategórie a vložené produkty sú spoločné pre všetky pripojené objednávacie služby. V závislosti od toho, čo daná služba podporuje, sa môžu vyskytnúť rozdiely v nastaveniach ponúkaných sekcií alebo produktov, prípadne v konfigurácii ponuky služby.

clip0649

 

4_icon

Na pridanie produktu ťuknite na tlačidlo PRIDAŤ POLOŽKU. Bude zobrazený jednoduchý dialóg s vyhľadávacím poľom 04. Do tohto poľa zadajte aspoň jeden znak, budú ponúknuté zodpovedajúce produkty, alebo ťuknite na políčko a zobrazte zoznam všetkých produktov a pridajte ich do sekcie tlačidlom +. Ťuknutím na zvolený produkt ho vyberte a tlačidlom PRIDAŤ vložíte do vytvorenej sekcie. Aktiváciou voľby 05 môžete nastaviť pre daný produkt jeho dostupnosť, tj čas od - do, kedy si ho budú môcť zákazníci objednávať.

clip0650

 

5_icon

Ak chcete zmeniť poradie produktov v sekcii, podržte ikonu 06 a potiahnite. Pri každom výrobku nájdete panel s ikonami 07, ktorý vám umožní výrobok dočasne skryť clip0652, nastaviť ho ako vypredaný clip0653, upraviť čas dostupnosti pre objednávky clip0654 alebo vymazať clip0655. Kliknutím na ikonu clip0719 sa zobrazí obrázok produktu, prvá cena v riadku označuje sumu vloženú za balenie. Obe tieto položky nastavíte vo vlastnostiach produktu.

Po pridaní a nastavení všetkých produktov nás kontaktujte s požiadavkou na aktiváciu objednávok a informácií, že máte menu pripravené. Ťuknutím na tlačidlo SPRAVOVAŤ PREPOJENIE 08 sa vrátite na prehľad služieb, kde je možné prepojenie zrušiť či nastaviť pre ďalšiu službu.

clip0651

 

uziv_tip_icon

Ďalšie funkcie produktu, ktoré sa vzťahujú na objednávkové služby, nájdete v zozname produktov, ak otvoríte detail produktu.

Ak v pokladni zmažete produkt, ktorý je súčasťou menu pre objednávkové služby, bude tu označený červenou farbou.

 

6_icon1

Akonáhle budete mať aktívnu integráciu, vytvorené menu sa prepíše pod aktivované objednávkové služby (pozri prvý krok). V záhlaví vytvorenej ponuky nájdete tlačidlo POVOLIŤ / ZAKÁZAŤ OBJEDNÁVKY. Môžete tak jednoducho zapínať alebo vypínať možnosť objednávok pre vašich zákazníkov. Teraz sa môžete presunúť do pokladne a tu objednávky odbavovať. Stav synchronizácie menu v jednotlivých službách uvidíte v pravej časti. Dostupnosť jednotlivých produktov pre objednanie je možné upravovať aj na pokladni v tomto nastavení. Na neskoršiu úpravu ponuky stačí vždy prejsť vo Vzdialenej správe na záložku Objednávkové služby.

clip0656

nahor

+Chyba synchronizácie

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC