Nastavenie objednávok

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Nastavenie objednávok

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie >

» K dispozícii len v Dotykačke NEOBMEDZENE. «

V tejto časti nastavíte správanie integrácie pokladnice s objednávkovými systémami a tiež určíte, ktoré produkty budú k dispozícii pre objednávky. Pred zmenou nastavení musíte pokladňu pripojiť k jednému z podporovaných objednávacích systémov. Toto sa vykonáva v rámci vzdialenej správy a je opísané v tejto kapitole. Po prepojení a nastavení ponuky v aplikácii Vzdialená správa sú k dispozícii nasledujúce možnosti. Spracovanie objednávky pri pokladni je potom popísané v tejto kapitole.

Na záložke Všeobecné kliknite na tlačidlo POVOLIŤ / ZAKÁZAŤ OBJEDNÁVKY, aby ste povolili alebo zakázali príjem objednávok zo všetkých pripojených objednávkových systémov. Tie sú zobrazené nižšie s informáciou, či je prepojenie, tj. synchronizácia, aktívne. Keď aktivujete možnosť Zobrazovať uzavreté objednávky, na obrazovke objednávok sa zobrazí aj posledných 30 uzavretých objednávok, čím získate prehľad o histórii objednávok. Voliteľne môžete tiež aktivovať kontrolu skladových zásob, kedy nebude možné produkt objednať, pokiaľ nebude na sklade.

clip0684

 

Na záložke Ponuka sa zobrazujú kategórie vytvorené pre objednávacie systémy a produkty v týchto kategóriách. Túto ponuku môžete vytvoriť prostredníctvom Vzdialenej správy pripojením k jednému z podporovaných objednávacích systémov. Ťuknutím na názov produktu 01 otvorte jeho vlastnosti. Ikony 02 a 03 umožňujú dočasne produkt skryť clip0685 pre objednávky alebo ho nastaviť ako vypredaný clip0686. Aktívne nastavenia sú označené prečiarknutou červenou ikonou.

clip0683

 

dulezite_sdeleni_icon

Možnosti objednávok sa môžu líšiť v závislosti od podpory konkrétnej služby. Podobne aj možnosti správy ponuky (dočasné skrytie produktov, označenie ako vypredané...) sú určené možnosťami, ktoré ponúka konkrétna objednávacia služba.

 

Odbavovanie objednávok na pokladni je popísané v tejto kapitole.

nahor