Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Dotykačka umožňuje jednoducho pridať vratný (zálohovaný) obal k predávanému výrobku. Vratný obal sa potom automaticky uvedie na účtenke a zahrnie sa do celkovej sumy. Aby sa vratný obal pri naúčtovaní automaticky pridal k výrobku, musíte výrobok s týmto obalom spárovať a pridať ho ako receptúru.

Vratné obaly sú v Dotykačke bežným produktom. Na základe špeciálnych štítkov se vratné obaly správne zaevidujú s 0% sadzbou DPH a umožní sa nastavenie zápornej ceny aj množstva. Ako príklad uvádzame nákup limonády v plastovej fľaši, kde sa zákazníkovi automaticky účtuje aj 0,5 EUR za zálohovaný obal. Na predaj a výkup vratných obalov sa používa 0% sadzba DPH.

 

Aby predaj, výkup a skladová evidencia vratného obalu správne fungovala, je nutné v pokladni vytvoriť nasledujúce produkty a nastaviť ich správne vlastnosti vrátane odťažovania. Označenie produktov v zátvorkách je len pre názornosť:

Produkt

Popis

Kofola 0,5l (plast)

Vlastný produkt na predaj, ktorého súčasťou je vratný obal. Akonáhle obsluha tento produkt naúčtuje, pridá sa na účet automaticky aj Vratná fľaša (predaj).

Vratná fľaša (predaj)

Produkt pre tlač na účtenke pri predaji spoločne s predchádzajúcim produktom.

Vratná fľaša (sklad)

Produkt slúžiaci len pre skladovú evidenciu. Pri predaji produktu Kofola 0,5l (plast) sa automaticky odpočíta zo skladu. Pri predaji (výkupe) produktu Vratná fľaša (výkup) sa zase na sklad pripočíta.

Vratná fľaša (výkup)

Pomocou tohto produktu je realizovaný vlastný výkup vratného obalu.

Z vyššie uvedených produktov naskladňujete len Kofola 0,5l (plast) ako vlastnú predajnú položku a Vratná fľaša (sklad) pre evidenciu skladového množstva vrátených obalov.

 

Nastavenie jednotlivých produktov ukazuje prehľadne táto tabuľka:

Produkt / vlastnosti

Zobrazovať ako box

Štítok

Odpočítať zo skladu

Spoločný predaj

Nastavenie odťažovania

Cena / DPH

Naskladňovanie

Kofola 0,5l (plast)

O

X

O

X

1 ks Vratná fľaša (predaj)

X EUR

O

Vratná fľaša (predaj)

X

-txfree

X

O

1 ks Vratná fľaša (sklad)

X EUR / 0 %

X

Vratná fľaša (sklad)

X

X

O

X

X

X

O

Vratná fľaša (výkup)

O

-container

X

X

-1 ks Vratná fľaša (sklad)

-X EUR / 0 %

X

 

Celý postup pozostáva z týchto krokov:

+1. krok: Vytvorenie produktov pre predaj, vratný obal a skladovú evidenciu

+2. krok: Nastavenie receptúr

+3. krok: Naskladnenie produktov

+4. krok: Naúčtovanie produktu s vratným obalom

+5. krok: Výkup vratného obalu

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC