Vratné (zálohované) obaly

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Vratné (zálohované) obaly

Navigácia:  Práca s pokladňou > Správa položiek >

Dotykačka umožňuje jednoducho pridať vratný (zálohovaný) obal k predávanému výrobku. Vratný obal sa potom automaticky uvedie na účtenke a zahrnie sa do celkovej sumy. Aby sa vratný obal pri naúčtovaní automaticky pridal k výrobku, musíte výrobok s týmto obalom spárovať a nastaviť odváženie.

Vratné obaly sú v Dotykačke bežným produktom, a preto je možné pre ne stanoviť inú cenu a inú sadzbu DPH. Ako príklad uvádzame nákup limonády v plastovej fľaši, kde sa zákazníkovi automaticky účtuje aj 0,13 EUR za zálohovaný obal.

Celý postup pozostáva zo 4 krokov:

1.Vytvorenie produktu a vytvorenie súvisiaceho vratného obalu

2.Nastavenie odťažovania pri produkte, kedy odťažovanou surovinou bude vratný obal

3.Spárovanie produktu a vratného obalu pre spoločný predaj

4.Naúčtovanie produktu s vratným obalom

 
Vytvorenie produktu a vratného obalu

1_icon

V Správe položiek vytvorte produkt Kofola 0,5l (napr. v kategórii Nápoje). Ak neviete, ako vytvoriť kategóriu a produkt, prečítajte si, ako vytvoriť kategóriu a ako vytvoriť produkt.

vratne_obaly1_800_edge_dr

 

2_icon

Ďalej vytvorte produkt Vratná fľaša (napr. v kategórii Vratné obaly).

vratne_obaly2_800_edge_dr

nahor

Nastavenie odťažovania

Pre vysvetlenie, čo je to odťažovanie a aké sú možnosti jeho nastavenia sa pozrite do kapitoly Odťažovanie skladu (Receptúry).

1_icon

Ťuknite na produkt Kofola 0,5l, ktorý ste práve vytvorili. V ľavej ponuke vyberte možnosť Odťažovanie 01, potom pridajte produkt, ktorý sa má odťažovať (Vratná fľaša), ťuknutím na modrý kruh so znamienkom + 02.

odtezovani1_800_edge_no1

 

2_icon

V nasledujúcom dialógovom okne vyberte alebo vyhľadajte produkt Vratná fľaša, ktorý ste predtým vytvorili.

odtezovani2_800_edge_dr

 

3_icon

Zvoľte počet kusov 03 pre odťažovanie a nezabudnite nastavenie ULOŽIŤ 04.

odtezovani3_800_edge_no

nahor

Nastavenie spoločného predaja

Ťuknite na produkt Vratná fľaša, ktorý ste v predchádzajúcom kroku vytvorili. V ľavej ponuke ponechajte Všeobecné, a na karte Sklad zaškrtnite Spoločný predaj. To zabezpečí, že sa pri naúčtovaní produktu Kofola 0,5l zároveň pridá na účet aj vratná fľaša. Nezabudnite nastavenie ULOŽIŤ.

odtezovani4_800_edge_dr

 

Naúčtovanie produktu s vratným obalom

Teraz, keď pri markovaní produktu zvolíte produkt Kofola 0,5l, pridá sa k nemu zároveň automaticky aj Vratná fľaša. V prípade, že naúčtujete viac kusov Kofoly, pridá sa aj odpovedajúci počet vratných fliaš. Ak však nechcete rešpektovať naúčtované množstvo, je možné použiť špeciálny štítok, ktorý správanie spoločného predaja zmení. Pri predaji sa potom bude uplatňovať nastavené odťažované množstvo pre zálohovaný alebo spoplatnený obal. To je vhodné v prípadoch, keď predávate viac produktov do jedného účtovaného obalu.

markovani1_800_edge_no

 

uziv_tip_icon

Ak sa chcete dozvedieť, ako kompletne predávať zálohované obaly vrátane spôsobu evidencie vrátných obalov, pozrite si tento článok v databáze znalostí (v českom jazyku). Vytvorenie výrobku s vratným obalom je možné aj prostredníctvom Vzdialenej správy.

nahor