Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Pokiaľ používate viac pokladní, príde vám vhod funkcia, ktorá umožní presúvať účty medzi pokladňami. Jednoducho tak napr. presuniete účty z pokladne v záhrade či v salóniku na hlavnú pokladňu v reštaurácii a účet tu zaplatíte. Aby to fungovalo, je potrebné pokladne prepojiť. Potom bude možné otvorené účty medzi pokladnicami presúvať a uzatvárať. Dostupné prepojené pokladne sa zobrazia v prehľade Otvorených účtov.

 

Ako na presúvanie účtov z jednej pokladne na druhú?

1_icon

Na pokladni A otvorte Nastavenie aplikácie Dotykačka a prejdite do časti Synchronizácia a záloha. Tu nájdete v dolnej časti obrazovky Prepojené pokladne. Ťuknite na tlačidlo + PRIDAŤ POKLADNICU a zadajte IP adresu pokladne B, ktorú chcete prepojiť. To isté potom urobte aj na pokladni B, kde rovnakým spôsobom zadáte IP adresu pokladne A. Takto postupne môžete vzájomne prepojiť všetky pokladne, ktoré sú pripojené do rovnakej siete a zdieľajú jeden cloud.

2_icon

Dotykačka overí, či na zadanej IP adrese skutočne nájde ďalšiu podporovanú pokladňu a pokiaľ áno, bude pridaná pod svojim menom. Pridať rovnakým spôsobom môžete aj viac pokladníc.

clip0208

 

3_icon

Teraz sa vráťte na hlavnú obrazovku Dotykačky a prejdite do Otvorených účtov. V dolnej časti budú prepojené pokladne reprezentované tlačidlami. Hneď ako ťuknete na prepojenú pokladňu, zobrazia sa jej aktuálne otvorené účty.

clip0209

 

4_icon

Teraz vyberte účet a potvrďte jeho presunutie alebo presunutie a zaplatenie. Účet bude presunutý a rovno otvorený alebo bude po presunutí zobrazený Platobný dialóg. Môžete ho teda zaplatiť a uzavrieť alebo do neho pridať ďalšie položky, opäť zaparkovať a zaplatiť neskôr.

5_icon

Ak je z nejakého dôvodu potrebné presunúť účet opäť do inej pokladnice, môžete to urobiť tak, že ťuknete na ikonu možností účtu 01 a vyberiete možnosť PRESUNÚŤ NA POKLADNICU 02. Po výbere konkrétnej pokladnice sa zobrazia stoly v danej pokladnici, výberom stola sa otvorený účet presunie na daný stôl a pokladnicu. Tlačidlo PRESUNÚŤ MIMO STOLOV presunie účet bez jeho priradenia ku konkrétnemu stolu.

clip0758

 

Presunutie účtu pri uzatváraní pokladnice

Ak sú v pokladni nejaké otvorené účty, budete na ne upozornení pri zatváraní pokladnice (koniec zmeny). Ak je však pokladnica prepojená s inou pokladnicou (pokladnicami), pred uzavretím budete mať možnosť presunúť tieto účty do iných pokladníc.

clip0759

 

uziv_tip_icon

IP adresu pokladnice nájdete pod dlaždicou Centrum pomoci v časti Nastavenie Wi-fi. Ak je pokladňa pripojená káblom, pridelenú IP adresu nájdete v nastaveniach systému Android v časti Bezdrôtové pripojenia a siete » Ďalšie » Ethernet.

dulezite_sdeleni_icon

Pripojené pokladnice by mali mať nastavenú pevnú IP adresu, aby sa napríklad po vypnutí alebo reštarte nezmenila. Ak sa IP adresa zmení, prepojená pokladnica bude nedostupná a bude potrebné ju znovu pridať pod správnou adresou. Informujte sa u správcu siete o možnosti nastavenia pevnej IP adresy.

Všetky pokladnice musia zdieľať rovnaké úložisko (cloud) a musia mať licenciu Dotykačka NAPLNO alebo vyššiu.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC