Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

V tejto časti nájdete nastavenia pre synchronizáciu so Vzdialenou správou, zálohovanie a ukladanie dát a možnosť pridávať prepojené pokladnice na presun účtov medzi nimi. Bez predchádzajúcej konzultácie s technickou podporou tu neodporúčame tu nič meniť, okrem pridania prepojených pokladní!

Synchronizácia so Vzdialenou správou

Ťuknutím na položku zapnete alebo vypnete pripojenie pokladnice k Vzdialenej správe a synchronizáciu dát. Táto časť obsahuje jedinečný identifikátor cloudu, tj. webového úložiska, do ktorého pokladnica ukladá dáta.

dulezite_sdeleni_icon

Ak túto voľbu deaktivujete, nebudú vo Vzdialenej správe k dispozícii aktuálne dáta a taktiež nebudú dáta zálohované na webové úložisko. V prípade výpadku pokladne tak môžete o dáta prísť. Táto voľba by mala byť teda vždy zapnutá.

 

Informácie o pokladnici

Jednoznačný identifikátor pokladnice a webového úložiska (cloudu), kam pokladnica ukladá dáta. Rovnaké informácie nájdete aj na prvej záložke Prehľad.
 


 

Zálohovanie

Povoliť automatické zálohovanie

Povolí či zakáže vytváranie automatických interných záloh. Túto voľbu odporúčame nechať zapnutú. Z lokálnej zálohy je totiž možné v prípade problémov obnoviť dáta. O obnovu dát sa prípadne postará technická podpora.

poznamka_icon

Zálohy dát sa ukladajú do zložky DotykackaBackup a fungujú podľa tejto schémy:

Zo záloh starších ako 1 rok zostávajú zachované dáta za posledný mesiac. Ostatné je automaticky priebežne odmazávané.

Za posledný mesiac sa vždy ukladajú dáta za posledný deň v týždni.

Za posledný týždeň sa vždy ukladá posledná záloha každého dňa.

Za posledný deň sa vždy ukladajú všetky 4 zálohy.

Preferovať externé úložisko (SD karta)

Pokiaľ bude do zariadenia vložená SD karta a bude táto voľba povolená, zálohy sa budú automaticky ukladať na túto SD kartu.

Vykonať manuálnu zálohu

Ťuknutím vytvoríte novú lokálnu zálohu.

nahor


 

Uchovávanie dát

Toto nastavenie určuje interval, počas ktorého Dotykačka uchováva lokálne dáta na pokladniach. Štandardne sú zachované dáta za aktuálny a predchádzajúci mesiac (voľba AUTOMATICKY). Môžete však nastaviť aj vlastný interval, prípadne uchovávať na pokladni všetky dáta. Staršie dáta sa z pokladnice odmazávajú vždy po uzavretí zmeny, je preto dôležité zmeny pravidelne uzatvárať. Dotykačka pred odmazaním lokálnych dát kontroluje existenciu rovnakých údajov vo Vzdialenej správe. Nemôže teda dôjsť k odmazaniu dát, ktoré ešte nie sú z nejakého dôvodu synchronizované so Vzdialenou správou.

Ak potrebuje zobraziť na pokladni účtenku, ktorá už bola odmazaná, vyhľadajte ju v Histórii. Akonáhle ju v histórii otvoríte, účtenka sa automaticky stiahne do pokladne.

Príklad nastavenia:

Pokiaľ nastavíte interval 1 mesiac, a aktuálne je august, budú v pokladni prístupné dáta od 1. júla až do 31. augusta. 1. septembra potom dôjde k automatickému odmazaniu dát za júl. Zhodne sa chovajú aj ďalšie intervaly: 1 deň = dáta za dnešok a celý predchádzajúci deň.

dulezite_sdeleni_icon

Interval uchovávania údajov určuje veľkosť databázy pokladnice. Veľké množstvo údajov v databáze môže spomaliť prevádzku pokladnice, najmä v prípade veľkého počtu transakcií. Preto odporúčame ponechať predvolené nastavenie. Staršie údaje sú vždy k dispozícii vo Vzdialenej správe.

nahor


 

Prepojené pokladnice

Pomocou tlačidla + PRIDAŤ POKLADNICU zadajte IP adresu pokladnice, z ktorej (alebo do ktorej) chcete presúvať účty. Ak má prepojená pokladnica podporovanú verziu Dotykačky, pridá sa do zoznamu. Medzi prepojenými pokladnicami môžete presúvať účty a vykonávať ich platby. Prepojené pokladnice sa zobrazia v časti Otvorené účty. Úplný postup presunu účtu nájdete v časti Presun účtu do inej pokladnice.

 

uziv_tip_icon

IP adresu pokladnice nájdete pod dlaždicou Centrum pomoci v časti Nastavenie Wi-fi. Ak je pokladňa pripojená káblom, pridelenú IP adresu nájdete v nastaveniach systému Android v časti Bezdrôtové pripojenia a siete » Ďalšie » Ethernet.

dulezite_sdeleni_icon

Pripojené pokladnice by mali mať nastavenú pevnú IP adresu, aby sa napríklad po vypnutí alebo reštarte nezmenila. Ak sa IP adresa zmení, prepojená pokladnica bude nedostupná a bude potrebné ju znovu pridať pod správnou adresou. Informujte sa u správcu siete o možnosti nastavenia pevnej IP adresy.

Všetky pokladnice musia zdieľať rovnaké úložisko (cloud) a musia mať licenciu Dotykačka NAPLNO alebo vyššiu.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC