Všeobecné

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Všeobecné

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Pokladnica >

Nižšie uvedené položky definujú základné vlastnosti dotykovej pokladne, ktoré ovplyvňujú počítanie a zobrazovanie cien. Niektoré hodnoty v tejto časti sú už nastavené podľa volieb, ktoré ste zvolili v sprievodcovi aktiváciou, pri prvom spustení Dotykačky.
 

dulezite_sdeleni_icon

Nasledujúce voľby dôrazne odporúčame nastaviť/skontrolovať ešte pred samotným používaním pokladnice a tvorbou produktov. Neskoršia zmena niektorých hodnôt môže mať za následok zmenu cien produktov a vplyv na výpočet celkovej ceny a DPH.

 

 

Všeobecné

Pomenovanie pokladnice

Vyberte názov pokladnice, pod ktorým sa bude pokladnica identifikovať a zobrazovať vo Vzdialenej správe.

Informácie o spoločnosti

Informácie o vašej spoločnosti, ako napríklad meno, adresa a IČO.

 

Správanie

Znemožniť predaj položky za nižšiu než nákupnú cenu

Ak je táto voľba aktívna, bude pokladnica pri zaplatení účtu kontrolovať, či sú položky predávané s cenou vyššou ako je nákupná cena (ak je nákupná cena zadaná pri naskladnení). V prípade ceny nižšej nebude dovolený tovar predať a pri zaplatení bude v Platobnom dialógu zobrazené upozornenie.

Sčítať položky na účte

Aktivuje automatické zlúčenie rovnakých produktov v účte, keď je uložený alebo zaparkovaný.

Príklad:
Pokiaľ na účet pridáte prvý produkt A a ihneď potom znovu rovnaký produkt A, dôjde automaticky k zlúčeniu týchto produktov do jednej položky so zodpovedajúcim množstvom. Ak pridáte na účet ďalší produkt B a ako tretiu položku znova produkt A, k zlúčeniu už nedôjde. Toto pravidlo platí vždy. Ak účet zaparkujete a potom opäť otvoríte, dôjde vždy k zlúčeniu všetkých zhodných produktov do jednej položky. Ak táto funkcia nie je povolená, nebude dochádzať k zlučovaniu produktov ani v prípade otvorenia zaparkovaného účtu. (Odporúčané nastavenie pre väčšinu prevádzok: povolené)

uziv_tip_icon

Bez ohľadu na to, či je toto nastavenie povolené alebo nie, vždy môžete ručne zlúčiť rovnaké produkty v otvorenom účte pomocou možnosti Zlúčiť položky v ponuke Možnosti účtu.

nahor