Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

V záložke Zoznamy » Zákazníci môžete vidieť prehľad všetkých vytvorených zákazníckych účtov. Každú platbu vykonanú v pokladni možno priradiť k účtu zákazníka. Ak nastavíte počet bodov v každom produkte, tieto body budú pripísané na účet zákazníka po zaplatení produktu. Účty zákazníkov môžete vytvárať buď priamo v dotykovej pokladnici, alebo prostredníctvom Vzdialenej správy.

V záložke Zoznamy » Zľavové skupiny definujete pravidlá na vytváranie zliav na všetky produkty. Ak k účtu zákazníka priradíte zľavovú skupinu, zľava nastavená v tejto skupine sa automaticky uplatní na celý účet s priradeným zákazníkom.

Pomocou funkcie Hromadný výber môžete vybrať viac položiek, ktoré je možné presunúť do inej kategórie, zmazať, či upraviť u nich napríklad daňovú sadzbu, či iné parametre.
 

uziv_tip_icon

Vo Vzdialenej správe je možné zákazníkov tiež hromadne naimportovať z pripraveného .csv. súboru. Ten má rovnakú štruktúru ako súbor, ktorý získate exportom zákazníkov zo Vzdialenej správy.

 

Ako vytvoriť zákaznícky účet?

1_icon

Na karte Zoznamy » Zákazníci 01 kliknite na tlačidlo + Pridať 05. Ak ste už vytvorili nejaké účty, kliknutím na tlačidlo 07 upravíte vybraný účet a kliknutím na tlačidlo 08 ho vymažete. Kliknutím na tlačidlo Doklady 06 zobrazíte prehľad platieb daného zákazníka.

Tlačidlá 02 slúžia na export zákazníkov, tlačidlo 03 na hromadnú zmenu vlastností a tlačidlo 04 na import zákazníkov.

2017-03-27_180907

 

poznamka_icon

Pri vymazaní zákazníka máte možnosť zvoliť, či bude anonymizovaný. Aktiváciou tejto voľby bude zákazník vymazaný zo všetkých záznamov v pokladni a Vzdialenej správe, ktoré so zákazníckymi účtami súvisia a to aj spätne. Namiesto jeho mena bude pri záznamoch uvedené "XXX". Pokiaľ zákazníka vymažete bez anonymizácie, zákaznícky účet síce bude odstránený, ale v historických záznamoch zostane meno zákazníka zachované. Možnosť anonymizácie súvisí so smernicou GDPR.

clip0052

 

2_icon

Doplňte do jednotlivých polí zodpovedajúce informácie o zákazníkovi. Podrobný popis polí nájdete pod nižšie pod obrázkom. Akonáhle vyplníte všetky požadované údaje, uložte voľby ťuknutím na tlačidlo Uložiť.

2017-03-27_175804175806

 

Pole zákazníckeho účtu

Meno

Meno zákazníka (jediné povinné pole)

Priezvisko

Priezvisko zákazníka

Číslo zákazníka

Interné číslo zákazníka vygenerované pokladňou

Názov firmy

Názov spoločnosti zákazníka

Externé označenie

Vlastné voliteľné označenie zákazníka

IČO / DIČ

IČO zákazníka / DIČ zákazníka. Po zadaní IČ môžete ťuknutím na tlačidlo pridať kontaktné údaje z ORSR.

Adresa / Mesto / PSČ

Adresa zákazníka

E-mail / Telefónne číslo

Kontaktné informácie

Dátum narodenia

Dátum narodenia zákazníka

Dátum expirácie

Dátum, ku ktorému vyprší platnosť účtu zákazníka. Pred nastavením dátumu je potrebné túto možnosť aktivovať pomocou zaškrtávacieho políčka.

Zľavová skupina

Pokiaľ, že máte na nastavené vlastné zľavové skupiny, môžete ich zákazníkovi priradiť pomocou tohto rozbaľovacieho menu. Zľavové skupiny vytvoríte na záložke Zľavové skupiny.

Zobrazovať

Túto možnosť možno použiť na dočasné skrytie zákazníckeho účtu bez jeho odstránenia.

Interná poznámka

Vlastná poznámka

Počet bodov

V tomto poli môžete vidieť aktuálny stav zákazníckych bodov. Môžete tiež zadať vlastný počet bodov.

Čiarový kód

V prípade, že do tohto poľa vložíte čiarový kód, môžete na priradenie zákazníka k naúčtovaným položkám jednoducho naskenovať tento čiarový kód pomocou čítačky alebo použiť EM čipy.

Hlavička pre tlač

Tu zadaný text sa vytlačí na účtenke po priradení zákazníka k účtu.

Štítky

Zákazníkov môžete označovať a vyhľadávať na základe štítkov zadaných do tohto poľa. Ďalšie informácie o štítkoch nájdete v tejto kapitole.

 

uziv_tip_icon

Zákaznícku zľavu je možné priradiť kedykoľvek, kým neuzavriete účet stlačením tlačidla Vystaviť účet na hlavnej obrazovke Dotykačky. Po stlačení tlačidla Vystaviť účet je účet uzavretý a neskôr dôjde aj k jeho fiškalizácii v súvislosti s EET, preto už nie je možné s cenou akokoľvek hýbať. Kým však účtujete produkty, stačí kedykoľvek pred stlačením tlačidla Vystaviť účet načítať čítačkou zákaznícku kartu či priradiť zákaznícky účet ručne a podľa nastavenej zľavy sa zľava aplikuje na otvorený účet zákazníka.

nahor


 

Poznámka:
Ak v zozname kliknete na tlačidlo Doklady, zobrazí sa prehľad platieb vybraného zákazníka. Súhrn platieb môžete uložiť do tabuľky Excel alebo súboru .csv ťuknutím na príslušné zelené tlačidlo vpravo hore.

zakaznici3

nahor


 

Ako spravovať zľavové skupiny?

Pomocou zľavových skupín môžete určiť zľavu v určitej výške, platnú pre všetky produkty, ktorú potom priradíte konkrétnemu zákazníkovi. Túto zľavu k zákazníkovi priradíte pri tvorbe alebo editácii zákazníckeho účtu popísanej vyššie.

1_icon

Vyberte kartu Zľavové skupiny 01 v hornej lište. Potom môžete pridať nové pravidlo kliknutím na tlačidlo Pridať 02, alebo upraviť existujúce pravidlá kliknutím na tlačidlo Detail 03.

slevove_skupiny_800_edge_no

 

2_icon

V dialógovom okne pre vytvorenie a editáciu zľavových skupín vyberte názov skupiny a výšku zľavy a potvrďte tlačidlom ULOŽIŤ. Tlačidlom 04 je možné skupinu dočasne skryť, prípadne zodpovedajúcim tlačidlom zo záhlavia kompletne zmazať. Ak zmažete zľavovú skupinu, ktorú majú niektori zákazníci priradenú, bude zobrazený dialóg na výber inej či žiadnej zľavovej skupiny pre týchto zákazníkov.

slevove_skupiny2_800_edge_no2

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC