Import zákazníkov

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Import zákazníkov

Navigácia:  Vzdialená správa > Hromadný import / export >

Prostredníctvom Vzdialenej správy je možné importovať aj exportovať zákaznícke účty. Pokiaľ už máte zákaznícke účty vytvorené, umožní vám export do súboru ich zálohovanie a úpravu. Pokiaľ totiž tento súbor vo Vzdialenej správe spätne naimportujete, dôjde automaticky k vytvoreniu nových či aktualizácii existujúcich zákazníckych účtov. Importovať však možno vždy len súbor vo formáte .csv. Súbor vo formáte .xls je potrebné pred importom uložiť do .csv.
 

poznamka_icon

Všeobecný postup importu / exportu nájdete v nadradenej kapitole.

 
Každý zákaznícky účet je reprezentovaný vlastným ID číslom. Ak vykonáte zmenu zákazníka v .csv súbore, bude po importe zmenený aj zákaznícky účet s rovnakým ID číslom vo Vzdialenej správe a po synchronizácii aj v dotykovej pokladni.

Tlačidlá pre import či export nájdete v záhlaví stránky na záložke Zoznamy » Zákazníci.

Ak ešte nemáte vytvorené zákaznícke účty a chcete ich hromadne naimportovať, stiahnite si zo Vzdialenej správy .csv šablónu a vzorové dáta nahraďte vlastnými. Potom súbor naimportujte. Ako na to ukazuje na príklade táto kapitola.

 

Popis stĺpcov v importnom súbore

Importný súbor pre zákazníkov

externalId

Jedinečné číslo zákazníka (vyberte si ľubovoľný rozsah čísel, napr. 101, 102 atď.). Každý zákazník musí mať jedinečné číslo. Číslo, ktoré bolo predtým použité na vymazaného zákazníka, nemôžete opätovne použiť.

customerId

Nevypĺňa sa, tento stĺpec ponechajte s prázdnymi hodnotami. Slúži na internú identifikáciu aktualizácie záznamu.

vatNo

IČ zákazníka

firstName

Krstné meno zákazníka

lastName

Priezvisko zákazníka

barCode

PLU kód zákazníka (používa sa napr. pre zákaznícke karty).

email

Kontaktný e-mail

phone

Telefónne číslo bez medzier (00421111222333 alebo 111222333)

birthDay

Dátum narodenia v tvare ddmmrrr, napr. 12061980.

address

Ulica / adresa bydliska, sídlo

city

Mesto

zip

PSČ

country

Kód krajiny, napr. SK

companyName

Názov spoločnosti

discountGroup_id

ID zľavovej skupiny

points

Počet bonusových (zákazníckych) bodov

note

Poznámka (Táto poznámka je vytlačená na účtenke.)

internalNote

Interná poznámka (Táto poznámka sa netlačí.)

headerPrint

Záhlavie pre tlač

expireDate

Dátum vypršania platnosti účtu v tvare rrrr-mm-dd hh:mm:ss napr. 2029-05-12 00:00:00. Na uvedený čas sa neberie ohľad, musí však byť vyplnený. Dátum vypršania je vždy nastavený deň po polnoci.

tagsList

Štítky oddelené čiarkou

deleted

Číslo označujúce vymazaného zákazníka (1 alebo 0 - vymazaný/nevymazaný). Po vymazaní sa zákazník už nebude zobrazovať v pokladnici. Predvolená hodnota je 0.

display

Číslo, ktoré určuje, či sa zákazník zobrazí alebo nezobrazí v prehľade zákazníkov na hlavnej obrazovke (1 alebo 0 - zobrazené / skryté).

ico

Nevypĺňa sa, slúži len na spätnú kompatibilitu. Pre IČ použite stĺpec vatNo.

sellerid

Interné číslo samostatného predajcu. Pokiaľ je vyplnené, bude patriť tento zákazník pod samostatného predajcu s týmto číslom. Číslo samostatného predajcu je zhodné s číslom zamestnanca, ktorého ste ako predajca označili. Pre Slovensko nie je podporované.

Vyžadované položky sú tučné, ostatné položky (dáta) sú voliteľné.

 

poznamka_icon

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa musí použiť bodka.

nahor