Rozdelenie účtu

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Rozdelenie účtu

Navigácia:  Práca s pokladňou > Hlavná obrazovka a účtovanie > Možnosti účtu >

Možnosť Rozdeliť položky umožňuje rozdeliť viacero položiek z jedného produktu v účte do nového účtu alebo stola (ak je aktívna Mapa stolov).

Príklad:
Na účte máte 4x Kuba rez a potrebujete túto položku rozdeliť na dva samostatné účty (stoly), pričom na každom účte (stole) bude tento rez 2x.
 

Ako rozdeliť položky na účte?

1_icon

Po ťuknutí na Rozdeliť položky sa pri každej položke na účte zobrazia tlačidlá + - 01. Teraz pomocou tlačidla + vyberte, koľko kusov (jednotiek) chcete presunúť do nového účtu alebo na stôl. Po výbere množstva, ktoré sa má presunúť, potvrďte výber ťuknutím na tlačidlo 02. Na obrázku nižšie sme z pôvodného účtu oddelili 2 kusy Kuba rezu. Ťuknutím na 03 operáciu zrušíte.

rozdeleni_uctu1

 

2_icon

Teraz sa zobrazí dialógové okno s dvoma možnosťami:

Uzavrieť účet s vybranými položkami a platba - Vytvorí sa nový účet s vybranými položkami a nasledne sa zobrazí Platobný dialóg. Tento účet sa po zaplatení alebo nezaplatení štandardne uzavrie (nie zaparkuje) a nájdete ho v prehľade pod tlačidlom HISTÓRIA na hlavnej obrazovke Dotykačky.

Vytvoriť nový zaparkovaný účet - vytvorí sa nový účet s vybranými položkami a automaticky sa zaparkuje. Tento účet nájdete pod tlačidlom OTVORENÉ ÚČTY na hlavnej obrazovke Dotykačky a môžete do neho naďalej pridávať položky.

rozdeleni_uctu2

nahor

Ako rozdeliť položky na účte na viacero stolov?

1_icon

Predpokladom je aktívna Mapa stolov a zaparkovaný účet na konkrétnom stole. Na Mape stolov teraz vyberte stôl so zaparkovaným účtom a zobrazí sa prehľad naúčtovaných produktov. Teraz rovnakým spôsobom ako vyššie rozdeľte položky na účte a vyberte možnosť Vytvoriť nový zaparkovaný účet. Zobrazí sa dialógové okno pre výber stola. Ťuknutím na konkrétny stôl v prehľade presuniete rozdelené položky na tento stôl alebo prípadne mimo stôl, tj. položky budú zaparkované, ale bez priradenia ku konkrétnemu stolu.

parkovani2

 

2_icon

Ak vyberiete stôl, ktorý už má aktívny účet (stoly označené fialovou farbou), zobrazí sa dialógové okno Stôl je obsadený. V dialógovom okne sa zobrazia položky na tomto aktívnom účte. Môžete si vybrať, či chcete pridať rozdelené položky k aktuálnemu aktívnemu účtu (SPOJIŤ S OTVORENÝM ÚČTOM) alebo vytvoriť ďalší nový účet pre vybraný stôl (ZALOŽIŤ NOVÝ ÚČET).

stul2

 

3_icon

Ak ste vytvorili nový účet na stole s už aktívnym účtom, ťuknutím na tento stôl na Mape stolov sa zobrazí prehľad aktuálne otvorených účtov. Ťuknutím na vybraný účet v tomto prehľade zobrazíte jeho podrobnosti.

clip0119

nahor