Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Ku každej pridanej tlačiarni môžete pridať tlačovú úlohu. Po pridaní môžete upraviť jej nastavenia jednoduchým ťuknutím na tlačovú úlohu:

screenshot_2017-12-04-17-51-26-2

 

Tlačová úloha určuje tlačiarni, čo má vytlačiť. Dotykačka podporuje nasledujúce tlačové úlohy (kliknutím na úlohu získate informácie o jej nastaveniach):

Tlač účteniek

Tlač objednávok

Tlač reportov a uzávierok

Tlač cenoviek

Tlač odpisov

Tlač výpisu z účtu

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC