Nastavenie tlačových úloh

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Nastavenie tlačových úloh

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Tlač >

Ku každej pridanej tlačiarni môžete pridať tlačovú úlohu. Po pridaní môžete upraviť jej nastavenia jednoduchým ťuknutím na tlačovú úlohu:

screenshot_2017-12-04-17-51-26-2

 

Tlačová úloha určuje tlačiarni, čo má vytlačiť. Dotykačka podporuje nasledujúce tlačové úlohy (kliknutím na úlohu získate informácie o jej nastaveniach):

Tlač účteniek

Tlač objednávok

Tlač pokladničného príjmu / výdavku

Tlač reportov a uzávierok

Tlač faktúr

Tlač cenoviek

Tlač nefiškálnych dokladov - Špeciálna tlačová úloha, ktorá sa automaticky vytvorí, ak v nastaveniach fiškalizácie povolíte vystavovanie nefiškálnych dokladov.

nahor