Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Možnosti tlače reportov a uzávierok

Nastavenie tlače

Nastavenie tlače reportov a uzávierok

Jazyk tlače

Nastavte, v akom jazyku chcete tlačiť reporty a uzávierky.

Počet kópií

Zadajte, koľkokrát chcete vytlačiť každý doklad. Predvolená hodnota je 1.

Používajte menšie písmo

Zaškrtnutím tejto možnosti sa doklady vytlačia menším písmom. V nastaveniach tlačiarne môžete pre toto písmo nastaviť iný počet znakov na riadok ako pre bežné písmo.

Pípať

Ak tlačiareň podporuje túto možnosť a táto možnosť je aktívna, tlačiareň pri tlači vydá zvukové upozornenie.

Automatická tlač uzávierok

Po aktivácii tejto možnosti sa automaticky vytlačí prehľad tržieb (Uzávierka) za aktuálnu zmenu. Tlač sa vykonáva vždy po zatvorení pokladnice.

 

Tlačiteľné údaje

Tlačiteľné údaje

Ťuknutím začiarknite, aké údaje a informácie chcete na uzávierke tlačiť. Všetky aktivované položky v tomto zozname budú na uzávierke vytlačené.

Tlač predajov

Ťuknutím zaškrtnite, aké prehľady predajov chcete spoločne s uzávierkou vytlačiť.

Tlač ziskov

Ťuknutím zaškrtnite, aké prehľady ziskov (tržieb) chcete spoločne s uzávierkou vytlačiť.

Tlač prepitného

Ťuknutím zaškrtnite, aké prehľady prepitného chcete spoločne s uzávierkou vytlačiť.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC