Tlač cenoviek

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Tlač cenoviek

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Tlač > Nastavenie tlačových úloh >

Možnosti tlače cenoviek

Dotykačka umožňuje tlač cenoviek na štandardnej termotlačiarni. Toto nastavenie sa preto vzťahuje na termotlačiareň, ktorú máte pripojenú k dotykovej pokladnici.

Nastavenie tlače

Nastavenie tlače cenoviek

Jazyk tlače

Nastavte, v akom jazyku chcete tlačiť cenovky. Ak jazyk zmeníte, pamätajte na to, že produkty budú na cenovkách uvedené v pôvodnom jazyku (s pôvodnými názvami). Toto nastavenie má vplyv na texty na cenovkách mimo názvov predávaných položiek.

Počet kópií

Zadajte, koľkokrát chcete vytlačiť každú účtenku. Predvolená hodnota je 1.

Používajte menšie písmo

Zaškrtnutím tejto možnosti sa cenovky vytlačia menším písmom. V nastaveniach tlačiarne môžete pre toto písmo nastaviť iný počet znakov na riadok ako pre bežné písmo.

Pípať

Ak tlačiareň podporuje túto možnosť a táto možnosť je aktívna, tlačiareň pri tlači vydá zvukové upozornenie.

nahor