Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Možnosti tlače cenoviek

Dotykačka umožňuje tlač cenoviek na štandardnej termotlačiarni. Toto nastavenie sa preto vzťahuje na termotlačiareň, ktorú máte pripojenú k dotykovej pokladnici.

Nastavenie tlače

Nastavenie tlače cenoviek

Jazyk tlače

Nastavte, v akom jazyku chcete tlačiť cenovky. Ak jazyk zmeníte, pamätajte na to, že produkty budú na cenovkách uvedené v pôvodnom jazyku (s pôvodnými názvami). Toto nastavenie má vplyv na texty na cenovkách mimo názvov predávaných položiek.

Počet kópií

Zadajte, koľkokrát chcete vytlačiť každú cenovku. Predvolená hodnota je 1.

Používajte menšie písmo

Zaškrtnutím tejto možnosti sa cenovky vytlačia menším písmom. V nastaveniach tlačiarne môžete pre toto písmo nastaviť iný počet znakov na riadok ako pre bežné písmo.

Pípať

Ak tlačiareň podporuje túto možnosť a táto možnosť je aktívna, tlačiareň pri tlači vydá zvukové upozornenie.

Preferovať alternatívny názov položky

Vytlačí alternatívny názov na cenovke namiesto štandardného názvu, ak je uvedený vo vlastnostiach produktu.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC