Mobilný čašník

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Mobilný čašník

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Príslušenstvo >

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Táto časť sa zaoberá používaním aplikácie Mobilný čašník.

Povoliť použitie Mobilného čašníka

Ak je voľba aktívna, budú pripojenie Mobilní čašníci synchronizovaní s touto pokladňou. Ak používate Mobilného čašníka, ponechajte túto voľbu zapnutú.

Licencované zariadenia

Prehľad autorizovaných Mobilných čašníkov v pokladnici. V prípade, že máte licenciu len na jedného Mobilného čašníka, môžete ťuknutím určiť, ktorý z pripojených čašníkov bude aktívny.

nahor