Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Táto časť sa zaoberá používaním aplikácie Mobilný čašník.

Povoliť použitie mobilného čašníka

Ak je voľba aktívna, budú pripojenie Mobilní čašníci synchronizovaní s touto pokladňou. Ak používate mobilného čašníka, ponechajte túto voľbu zapnutú.

Licencované zariadenia

Prehľad autorizovaných mobilných čašníkov v pokladnici. V prípade, že máte licenciu len na jedného mobilného čašníka, môžete ťuknutím určiť, ktorý z pripojených čašníkov bude aktívny.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC