Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Prehľad užívateľských práv vo Vzdialenej správe

Postup, ako nastaviť a priradiť práva jednotlivým užívateľom, nájdete v nadradenej kapitole Nastavenie cloudu.

Prístup do nastavenia cloudu

Generovanie pinu pre technickú podporu

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť vygenerovať kód PIN potrebný na prihlásenie technika do Vzdialenej správy zákazníka.

Nastavenie práv používateľov vzdialenej správy

Užívateľ s týmto právom bude môcť spravovať tento zoznam práv.

Zmena adresy prevádzky

Užívateľ s týmto právom bude môcť upravovať adresu prevádzkarne pre každú pokladňu.

Viditeľnosť hlavného prehľadu

Zobrazí /skryje pre užívateľa východiskovú stránku Vzdialenej správy.

Prístup do predajných reportov

Export predajných reportov

Umožní / zakáže užívateľovi prístup do Predajných reportov.

Prístup do zostáv

Export zostáv

Umožní / zakáže užívateľovi prístup do Zostáv.

Úprava cien v čase

Umožní / zakáže užívateľovi meniť ceny produktov podľa časového obdobia.

nahor

Prístup k zoznamom

Import / Export

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť používať tlačidlá na import / export dostupné na jednotlivých Zoznamov.

 

prava_200

Prístup do zoznamu produktov a kategórií

Editácia produktov a kategórií

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Produkty a Kategórie.

Prístup do zoznamu zákazníkov

Editácia zákazníkov

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Zákazníkov.

Prístup do zoznamu zamestnancov

Editácia zamestnancov

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Zamestnancov.

Prístup do zoznamu skladov

Editácia skladov

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Sklady.

Prístup do zoznamu dodávateľov

Editácia dodávateľov

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Dodávateľov.

Prístup do zoznamu skrývania produktov

Editácia skrývania produktov

Užívateľ s týmto právom bude môcť editovať Skrytie produktov.

Prístup do zoznamu poverení EET

Editácia poverení EET

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Predaj v poverení. (Nie je podporované pre Slovensko.)

nahor

Prístup k skladom

Export v skladoch

Povolí / zakáže užívateľovi exportovať údaje zo zoznamov pod záložkou Sklady.

Prístup k stavom skladu

Zobrazenie skladových pohybov

Užívateľ s týmto právom bude môcť editovať Stavy skladov.

Skladové notifikácie

Užívateľ s týmto právom bude môcť vytvárať a upravovať pravidlá pre stráženie skladového množstva.

Prístup k zoznamu naskladnení

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Zoznam naskladnenia.

Prístup k zoznamu presunov

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Zoznam presunov.

Prístup k zoznamu inventúr

Možnosť vykonávať inventúru

Užívateľ s týmto právom bude môcť vykonávať inventúru.

Zobrazenie rozdielu inventúry

Užívateľ s týmto právom bude môcť zobraziť aktuálny stav skladu pri inventúre a môže ho tiež skopírovať do vykonávanej inventúry.

Zobrazenie detailu inventúry

Užívateľ s týmto právom bude môcť zobraziť detaily inventúr v Zozname inventúr.

Prístup k priradeniu produktov k skladom

Užívateľ s týmto oprávnením bude môcť upravovať Priradenie produktov.

Prístup k el. Dodacím listom

Užívateľ s týmto právom bude mať prístup k elektronickým dodacím listom.

nahor

Prístup k nastaveniu zákazníckeho displeja

Užívateľ s týmto právom bude môcť nastavovať Zákaznícky displej.

Zobrazenie a editácia faktúr
a fakturačných údajov

Užívateľ s týmto právom môže upravovať údaje o spoločnosti na faktúrach a tiež si ich prezerať.

 

poznamka_icon

Okrem práv na vykonávanie jednotlivých operácií vo Vzdialenej správe môžete tiež určiť práva pre pokladničné operácie či aplikáciu Sklad. Postup vytvorenia užívateľského účtu v pokladni a priradenie práv nájdete v tejto kapitole

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC