Nastavenie správneho formátu buniek

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Nastavenie správneho formátu buniek

Navigácia:  Vzdialená správa > Hromadný import / export >

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Ak upravujete súbor dát vyexportovaný zo Vzdialenej správy v programe Excel, je nutné, aby stĺpce s číslami v importnom súbore ako productId alebo categoryId a ďalšie mali formát Text. V opačnom prípade sa súbor nemusí správne alebo vôbec naimportovať späť do Vzdialenej správy.

Jednoduchšie je vyexportovať dáta do Excelu, upraviť ich a uložiť do formátu CSV. Formát Excel totiž importovať do pokladne nemožno. Je samozrejme možné vyexportovať rovno formát CSV, avšak vďaka správaniu Excelu, dôjde k zmene formátu buniek s číslami, ktorý je nutné upraviť. Preto je práca s .csv súborom v Exceli o niečo zložitejšia. Oba postupy sú uvedené nižšie.

 

dulezite_sdeleni_icon

Vyššie uvedené platí len pre súbory, ktoré získate exportom už vytvorených produktov zo Vzdialenej správy, tzn. v prípade, že chcete vykonať úpravu existujúcich produktov. Pokiaľ nemáte v pokladni ešte žiadne produkty, v importnom súbore s novými produktmi nemusíte stĺpček productId uvádzať, a jeho formát tak nie je dôležitý

 

Export do programu Excel - Ako upraviť exportovaný súbor v programe Excel

1.Vyexportujte a stiahnite dáta zo Vzdialenej správy vo formáte Excel.

2.Súbor otvoríte a skontrolujte správny formát stĺpčekov s číslami - productId, categoryId, sortorder a prípadne aj ďalších. Stĺpčeky s nesprávne zobrazenými hodnotami označte a zmeňte formát buniek na Text.

3.Upravte údaje a potom súbor uložte ako CSV (oddelený čiarkami).

4.Naimportujte upravený .csv súbor do Vzdialenej správy. Pri importe zvoľte kódovanie Windows 1250.

 

Export do formátu CSV - Ako správne importovať súbor CSV do programu Excel

1.Vyexportujte a stiahnite dáta zo Vzdialenej správy vo formáte CSV.

2.Spustite program Microsoft Excel.

3.Kliknite na záložku Údaje > Z textového súboru/súboru CSV .

4.Vyberte .csv súbor, ktorý budete v Exceli upravovať.

5.V zobrazenom dialógu ponechajte kódovanie 1250 a oddeľovač Čiarka. Správne kódovanie spoznáte podľa správneho zobrazenia diakritiky v náhľade.

6.V dialógu kliknite na tlačidlo Transformovať údaje, zobrazí sa tabuľka zdrojových dát.

7.V tabuľke kliknite postupne na záhlavie stĺpikov productId, categoryId, sortOrder, ean, plu a prípadne aj ďalších, ktoré obsahujú nesprávne transformované čísla (napr. 4,13011E+15; null) a v hornom paneli na karte Domov vyberte pre každý zo stĺpčekov Typ údajov: Text.

8.V dialógu Zmeniť typ stĺpca kliknite vždy na Nahradiť aktuálnu, hodnoty v stĺpčekoch budú prevedené na správny formát čísel.

9.Po zmene v hornom paneli kliknite na Zavrieť a načítať.

10.Zobrazené dáta v Exceli upravte a potom uložte ako CSV (oddelený čiarkami).

11.Naimportujte upravený .csv súbor do Vzdialenej správy. Pri importe zvoľte kódovanie Windows 1250.

nahor

Postup exportu XLS súborov a importu CSV súborov

1_icon

Export
Vyberte zoznam 01, ktorý chcete exportovať, potom kliknite na tlačidlo EXPORT v hornej lište  a vyberte položku Excel 02. Tým sa vybraný zoznam vyexportuje do formátu .xls.

export1_800_edge_dr_no

 

2_icon

Otvorte exportovaný súbor .xls v programe Excel, vykonajte požadované úpravy a uložte súbor vo formáte .csv. Pozrite si odrážky na začiatku kapitoly.

 

dulezite_sdeleni_icon

Pri editácii dávajte pozor na to, aby ste:

Pri mazaní riadkov zmazali samotné riadky, nielen ich obsah. Pri importe tabuľky s prázdnymi riadkami bude zobrazená chybová hláška.

Pri zmene ceny bez DPH zmazali cenu s DPH a naopak. Jedine tak bude program môcť správne dopočítať druhú hodnotu.

Nemali v bunkách s číslami (kódy) medzery pred alebo za hodnotami.

 

3_icon

Import
V hornom paneli vyberte možnosť IMPORT 01 a vyberte možnosť Import produktov.  V dialógovom okne, ktoré sa otvorí na pravej strane stránky, ponechajte kódovanie Windows 1250 02 a potom kliknite na časť 03 a vyberte súbor .csv, ktorý ste upravili a uložili v predchádzajúcom kroku. Tým sa súbor naimportuje.

import1_800_edge_dr_no
import4_ps
importvs3

nahor