Správa skladov

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Správa skladov

Navigácia:  Aplikácia Sklad >

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Ťuknutím na ikonu Správa skladov zobrazíte zoznam všetkých vytvorených skladov. Pri každom sklade môžete pre ľahkú identifikáciu zmeniť jeho Názov.

Každý sklad má tiež vygenerované jednoznačné identifikačné číslo ID skladu. To je dobré poznať, pokiaľ chcete zmeniť sklad, z ktorého Dotykačka čerpá. Každá pokladnica totiž štandardne používa východiskový sklad, z ktorého odčerpáva produkty.

Pomocou Priradenia produktov môžete definovať iný sklad pre určité produkty. Pokiaľ však potrebujete aby napr. 2 pokladne používali zhodný sklad, je nutné na pokladniach východiskový sklad zmeniť. To vykonáte zmenou skladu na každej pokladnici v Nastavenie aplikácie. Na postup, ako zmeniť východiskový sklad sa pozrite do kapitoly Sklady.

sklad8

nahor