Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Dotykačka ponúka pomerne širokú škálu možností zliav pre vašich zákazníkov, tj. nakupujúcich. V závislosti od toho, kde zľavu nastavíte, sa môže uplatňovať v percentách alebo v korunách. Nižšie uvedený prehľad ukazuje, kde je možné nastaviť a uplatniť zľavy:

Možnosti zliav v Dotykačke

Pevná zľava nastavená u produktu

v %

Vo vlastnostiach každého vytvoreného produktu môžete na karte Cena nastaviť percentuálnu zľavu po aktivácii možnosti Akcia (v zľave). Nastavená zľava sa automaticky akceptuje pri každom predaji.

Špeciálna zľava na produkt

v EUR

Ak vytvoríte a následne pridáte na účet špeciálny zľavnený produkt, budete môcť zadať výšku zľavy. Suma sa potom automaticky použije na celý účet a rovnomerne sa rozdelí na všetky položky na účte.

Zľava z celkového účtu

v %

Pred konečnou platbou môžete Platobnom dialógu pomocou ponuky Rozšírené možnosti účtu poskytnúť zľavu pre celý účet.

Zľava uplatnená na otvorený účet

v %

Vo vlastnostiach otvoreného účtu sa pod ikonou Možnosti účtu nachádza voľba POSKYTNÚŤ ZĽAVU. Takto nastavená zľava sa uplatní na každú položku účtu.

Zľava na položku na účte

v % i EUR

Vo vlastnostiach naúčtovaného produktu môžete na karte Zľava nastaviť percentuálnu zľavu aj zľavu v korunách. Zadaná zľava platí len pre konkrétnu položku na účte, na ktorú bola nastavená.

Zákaznícka zľava

v %

V nastaveniach aplikácie môžete vytvoriť niekoľko Zľavových skupín s definovaným percentom zľavy. V zákazníckom účte potom môžete priradiť každého zákazníka k jednej z vytvorených skupín. Zľava definovaná v zľavovej skupine sa uplatní na každú položku na účte.

 

uziv_tip_icon

Okrem vyššie uvedených zliav je možné prostredníctvom Vzdialenej správy vytvoriť cenové pravidlá, ktoré zabezpečia dočasnú zmenu ceny produktu na základe konkrétneho dátumu, času alebo dňa v týždni. Túto možnosť možno využiť pri pravidelných alebo jednorazových zľavových akciách, ako sú Black Friday, Happy Days atď. Tieto možnosti sú opísané v tejto kapitole.

 

K možnostiam poskytovania zliav sa ďalej viažu tieto užívateľské práva a nastavenia:

Práva a nastavenia týkajúce sa zliav

Právo užívateľa Poskytovať zľavy

Každý užívateľ pokladnice by mal mať súbor práv. Súbor práv určuje, aké činnosti môže užívateľ vykonávať v pokladnici a aplikácii Sklad. Jedným z práv je možnosť poskytovať zľavy.

Právo používateľa Upraviť cenu položky na účte

Ak je toto právo aktívne, umožňuje obsluhe zmeniť predajnú cenu výrobku po jeho pridaní na účet. Užívateľ však musí mať právo vykonávať zmeny zaparkovaných / nezaparkovaných položiek. Bez tohto práva nebude možné pri úprave zaparkovaných / nezaparkovaných položiek na účte zmeniť ich cenu. Karta Cena v tomto dialógu nebude k dispozícii.

Nastavenie maximálnej zľavy v kategórii

Vo vlastnostiach kategórie produktov môžete nastaviť maximálnu povolenú výšku zľavy. Tento limit bude platiť pre všetky produkty v danej kategórii. Nie je možné uplatniť vyššiu zľavu, ako je nastavená zľava. Nevzťahuje sa však na zľavu za celý účet v platobnom dialógu

Neaplikovať hromadné zľavy pri produkte

Vo vlastnostiach produktu môžete povoliť neuplatňovanie hromadnej zľavy. Ak je táto možnosť povolená, na tento produkt sa nikdy neuplatní žiadna zľava pre celý účet.

Nastavenie maximálnej zľavy pre zamestnanca

Vo vlastnostiach užívateľského účtu môžete nastaviť maximálnu povolenú zľavu pre konkrétneho užívateľa. Toto obmedzenie sa však vzťahuje len na zľavu uplatnenú na položku na účte, nie na zľavu za celý účet.

nahor

Kombinácia rôznych nastavení a oprávnení týkajúcich sa zliav ovplyvňuje, ako sa Dotykačka správa pri uplatňovaní konkrétnych zliav na produkt, položku účtu alebo celý účet:

Oprávnenia / nastavenia

Pevná zľava na produkt

Zľava na položky na otvorenom účte

Zľava na celý účet

Špeciálny zľavový produkt

Zľava u zákazníka

Právo Upraviť cenu položky na účte zapnuté

Právo Upraviť cenu položky na účte vypnuté

Právo Poskytovať zľavy vypnuté

O

X

X

X

O

X

X

Právo Poskytovať zľavy vypnuté

Nastavené Obmedzenie zľavy u kategórie

O

X

X

X

O (do výšky limitu
u kategórie)

X

X

Právo Poskytovať zľavy vypnuté

Nastavené Obmedzenie zľavy u kategórie + Neaplikovať hromadné zľavy pri produkte

O

X

X

X

X

X

X

Právo Poskytovať zľavy vypnuté

Aktívne Neaplikovať hromadné zľavy pri produkte

O

X

X

X

X

X

X

Právo Poskytovať zľavy zapnuté

Aktívne Maximálna povolená zľava u zamestnanca

O

O (do výšky limitu
u zamestnanca)

O (do výšky limitu
u zamestnanca)

O (do celkovej hodnoty účtu)

O

O

X

Právo Poskytovať zľavy zapnuté

Aktívne Maximálna povolená zľava u zamestnanca + Obmedzenie zľavy u kategórie

O

O (do výšky limitu pre zamestnanca / kategóriu)

O (do výšky limitu pre zamestnanca / kategóriu)

O (do výšky limitu
u kategórie)

O (do výšky limitu
u kategórie)

O

X

Právo Poskytovať zľavy zapnuté

Aktívne Maximálna povolená zľava u zamestnanca + Obmedzenie zľavy u kategórie + Neaplikovať hromadné zľavy pri produkte

O

O (do výšky limitu pre zamestnanca / kategóriu)

X (do výšky limitu
u zamestnanca)

O (rozpočíta sa medzi ostatné položky až do výšky limitu na kategóriu) (1

X

O

X

Právo Poskytovať zľavy zapnuté

Aktívne Maximálna povolená zľava u zamestnanca + Neaplikovať hromadné zľavy pri produkte

O

O (do výšky limitu
u zamestnanca)

X (do výšky limitu
u zamestnanca)

O (je rozdelená medzi ostatné položky) (1

X

O

X

Právo Poskytovať zľavy zapnuté

O

O

O

O (do celkovej hodnoty účtu)

O

O

X

Právo Poskytovať zľavy zapnuté

Nastavené Obmedzenie zľavy u kategórie

O

O (do výšky limitu
u kategórie)

O (do výšky limitu
u kategórie)

O (do výšky limitu
u kategórie)

O (do výšky limitu
u kategórie)

O

X

Právo Poskytovať zľavy zapnuté

Nastavené Obmedzenie zľavy u kategórie + Neaplikovať hromadné zľavy pri produkte

O

O (do výšky limitu
u kategórie)

X

O (rozpočíta sa medzi ostatné položky až do výšky limitu na kategóriu (1

X

O

X

Právo Poskytovať zľavy zapnuté

Aktívne Neaplikovať hromadné zľavy pri produkte

O

O

X

O (rozpočíta se medzi ostatné položky do celkovej hodnoty účtu) (1

X

O

X

 
O - uplatňuje se

X - neuplatňuje sa / nie je možné

 

1) Ak však ani jedna položka na účte nemá povolenú možnosť hromadnej zľavy, nebude možné vystaviť pokladničný bloček.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC