Ako počíta Dotykačka?

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Ako počíta Dotykačka?

Navigácia:  Práca s pokladňou >

Aby ste správne pochopili, ako vlastne Dotykačka pracuje a zaobchádza s dátami, prečítajte si túto kapitolu. Nájdete tu niekoľko dôležitých pojmov a operácií vrátane ich nadväznosti na prehľad tržieb a skladové zásoby.

 

poznamka_icon

Ako Dotykačka počíta nákupnú cenu?

nakupnicena

Poznámka: Dotykačka nevypočítava nákupnú cenu podľa metódy FIFO.

 
Otvorené účty

Otvorený účet je dočasný účet, ku ktorému sa môžete kedykoľvek vrátiť a pridať naň ďalšie položky. V tejto kapitole je popísané, ako vytvárať otvorené účty a pracovať s nimi. Ak vytvoríte otvorený účet, hodnota tohto účtu nenavýši tržby, ani neodčíta skladové zásoby z naúčtovaných položiek. Hodnotu otvorených účtov môžeme zobraziť v prehľade tržieb. Ak pri zatvorení pokladnice nie sú uzavreté (zaplatené) všetky účty, budete o tom informovaní.

V prehľade tržieb nájdete nasledujúce položky týkajúce sa otvorených účtov:

Otvorené účty (zmena)

Celkový počet aktuálne otvorených účtov oproti predchádzajúcim zmenám či dňom

Otvorené účty (celkovo)

Celkový počet aktuálne otvorených účtov z tejto a predchádzajúcich zmien či dní

nahor


 

Vystavenie (zaplatenie) účtu

Ako vystaviť a zaplatiť účet si môžete prečítať tu. Po ťuknutí na tlačidlo Vystaviť účet na hlavnej obrazovke sa zobrazí Platobný dialóg. V tomto okamihu sa účtovaný tovar okamžite odpočíta zo skladových zásob, otvorený účet sa zaúčtuje a vytvorí sa nový pokladničný doklad.

V platobnom dialógu vyberiete typ platby, predvolene sú k dispozícii Hotovosť, Platobná karta a Stravenky. Po ťuknutí na vybranú platobnú metódu sa účet zaplatí.

O hodnotu zaplateného účtu sa navýšia celkové tržby a tiež prijatá hotovosť, ktorú ste fyzicky obdržali a ktorá bude vyžadovaná pri uzatváraní pokladnice. Pri zvolení platby kartou sa o hodnotu zaplateného účtu navýšia celkové tržby. V Prehľade tržieb sa tieto transakcie nachádzajú v časti Tržba (Platobná karta). Na prijatú hotovosť to nebude mať vplyv a platby platobnou kartou nezvýšia hotovosť v pokladnici.

jak_d_pocita_800_edge

nahor


 

Storno účtu

Stornovanie účtu je možné vykonať v Histórii ťuknutím na vybraný účet a zvolením možnosti STORNOVAŤ TENTO ÚČET 02 prostredníctvom tlačidla 01. Pri stornovaní účtu máme na výber dve možnosti, storno bez spätného naskladnenia predaných položiek a storno s naskladnením, kedy sa nám predané položky a odťažené suroviny naspäť vrátia na sklad.

Storno už zaplateného účtu poníži aktuálny stav pokladne o hodnotu stornovaného účtu. Celkové tržby budú o stornovaný účet znížené. V prípade storna nezaplateného účtu sa hotovostný stav pokladnice nezmení, do tržieb sa storno započíta rovnakým spôsobom ako pri stornovaní zaplateného účtu.

screenshot_2017-10-25-14-51-53

nahor


 

Vklady a výdavky

Tlačidlo PRÍJEM/VÝDAJ slúži na vkladanie alebo vyberanie hotovosti z pokladnice počas aktuálnej zmeny. Príjem alebo výdaj zvyšuje alebo znižuje konečnú hotovosť pri uzávierke. V Prehľade tržieb nájdete vklad či výdaj v časti Pokladničné príjmy/výdavky.

nahor


 

Otváranie a zatváranie pokladnice

Pred predajom výrobkov je potrebné otvoriť pokladňu. Pri otvorení pokladnice zadávate počiatočnú hotovosť, čo je suma peňazí, ktorá je aktuálne v pokladnici. Otvorením pokladnice sa začne tzv. zmena. Suma zaznamenaná pokladňou sa počas predaja kumuluje. Na konci zmeny musíte pokladňu opäť zavrieť.

Pri uzatváraní pokladnice zadáte do pokladnice konečnú hotovosť. Tá by v ideálnom prípade mala byť rovná sume počiatočnej hotovosti, hotovosti prijatej z predaja tovaru, hotovostných vkladov a prípadne odpočtu čiastky zo storien a výdavkov teda hotovosti vydanej. Na základe rozdielu medzi touto sumou spočítanou Dotykačkou a sumou zadanou ako konečná hotovosť systém vypočíta manko aj prebytok po uzavretí pokladnice. Podľa nastavených užívateľských práv môže pokladňa túto sumu zobraziť pred zatvorením pokladnice. Pri uzatváraní pokladnice budete informovaní aj o nezaplatených a otvorených účtoch, pozri predchádzajúce informácie.

uzavreni_pocitani

nahor


 

Konečná cena

Ako Dotykačka vypočítava konečnú cenu? Sadzba DPH sa pripočíta k cene výrobku bez DPH a výsledok sa zaokrúhli. Tento výsledok sa potom vynásobí predaným množstvom a výsledok sa opäť zaokrúhli:

Cena bez DPH + Sadzba DPH Cena s DPH x predané množstvo Konečná cena

 

uziv_tip_icon

Aby ste pochopili proces výpočtu v Dotykačke, odporúčame oboznámiť sa s jednotlivými položkami na uzávierke.

nahor


 

DPH

Dotykačka nepočíta DPH z celkovej zaokrúhlenej sumy tržieb, ale z DPH pri jednotlivých položkách na účte. Pri jednotlivých položkách potom dochádza po výpočte k zaokrúhleniu ceny bez DPH na 2 desatinné miesta.

 

poznamka_icon

Nezabudnite, že cena bez DPH + hodnota DPH = cena s DPH a naopak.

 

Jednoduchý príklad výpočtu DPH

Cena jedného kusu tovaru podliehajúceho základnej sadzbe dane je 36,90,- EUR bez DPH.

Výpočet dane: 36,90 × 21 % = 7,749

Výsledok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta: 7,75,- EUR

Celková cena: 36,90 + 7,75 = 44,65,- EUR

Po zaokrúhlení na celé koruny pri platbe v hotovosti: 45,- EUR

Zaokrúhlenie vo výške 0,35 EUR, ktoré sa na účtenke objaví ako nová položka, sa do základu dane nezapočítava. V rozpise DPH je zaokrúhľovanie rozdelené osobitne.

 

Podrobné príklady výpočtu

Účet obsahuje 3 položky v jednotkovej cene 35,- EUR s DPH 15 %. Výpočet vychádza z ceny s DPH:

3 ks x 35 = 105,- EUR = celková cena s DPH

DPH = 105 - 91,30 = 13,70,- EUR

 

Ak by sme mali na účte spolu 25 položiek, tj. 25 x 3 položky po 35,- EUR, výpočet by bol nasledovný:

105 x 25 = 2625,- EUR vrátane DPH

91,30 x 25 = 2 282,50,- EUR bez DPH

DPH = 342,50,- EUR

 

Ak máme 15 účteniek s týmito 25 × 3 položkami po 35,- EUR. Sumy pokladničných bločkov je potrebné sčítať:

s DPH = 2625 x 15 = 39 375,- EUR

bez DPH = 2282,50 x 15 = 34 237,5,- EUR

DPH = 342,50 x 15 = 5 137,5,- EUR

 

dulezite_sdeleni_icon

Chybný výklad predpokladá výpočet DPH len z celkovej sumy s DPH 39 375,- EUR (z vyššie uvedeného príkladu), ktorá sa zobrazuje v prehľade tržieb vo Vzdialenej správe. V tomto prípade 39375 / 1,15 = 34239,13,- EUR bez DPH. DPH sa potom vypočíta 39375 - 34239,13 = 5135,87,- EUR. V porovnaní so správnym výpočtom je v tomto prípade rozdiel v DPH 1,63,- EUR.

nahor