Dochádzka

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Dochádzka

Navigácia:  Vzdialená správa > Panel záložiek > Zoznamy > Zamestnanci >

Na karte Zoznamy » Zamestnanci nájdete prehľad dochádzky zamestnancov vrátane dodatočných úprav jednotlivých záznamov. Prístup do sekcie zamestnancov by mali mať len oprávnené osoby. Ak chcete zobraziť dochádzku, kliknite v záhlaví na záložku Dochádzka 01.

clip0670

 

Zobrazia sa záznamy o dochádzke jednotlivých zamestnancov. Záznamy môžete obmedziť na konkrétneho zamestnanca pomocou rozbaľovacieho menu 02. Interval zobrazených údajov môžete nastaviť kliknutím na rozsah dátumov 03. Ak potrebujete upraviť záznam, ťuknite na tlačidlo DETAIL 04 vedľa vybraného záznamu.

clip0671

 

Pre každý záznam môžete upraviť dátum a čas príchodu/odchodu a dĺžku prestávky. Po uložení zmien kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ 05 sa odpracovaný čas prepočíta.

clip0672

 

Dochádzka je k dispozícii v prihlasovacom dialógu pokladnice. Prehľad o dochádzke zamestnancov nájdete aj v pokladničných reportoch  alebo vo Vzdialenej správe v zostavách.

nahor