Žurnál dát

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Žurnál dát

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie >

Aktiváciou povolíte ukladanie auditných dát o vybraných zmenách na pokladni. Dáta je potom možné vyexportovať prostredníctvom užívateľskej zostavy Žurnál dát vo Vzdialenej správe.

 

dulezite_sdeleni_icon

Ukladanie žurnálnych údajov môže spôsobovať spomaľovanie pokladnice. Preto túto funkciu odporúčame aktivovať iba v prípadoch, keď záznamy skutočne využijete.

nahor