Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Aktiváciou povolíte ukladanie auditných dát o vybraných zmenách na pokladni. Dáta je potom možné vyexportovať prostredníctvom užívateľskej zostavy Žurnál dát vo Vzdialenej správe.

 

dulezite_sdeleni_icon

Ukladanie žurnálnych údajov môže spôsobovať spomaľovanie pokladnice. Preto túto funkciu odporúčame aktivovať iba v prípadoch, keď záznamy skutočne využijete.

nahor

 

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC