Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

dulezite_sdeleni_icon

Tieto nastavenia sú dôležité pre správne fungovanie dotykové pokladnice. Neodporúčame ich meniť bez odporúčania technickej podpory!

 

Zaokrúhlenie

Počet zobrazených desatinných miest

Počet zobrazených desatinných miest pri cenách produktov na hlavnej obrazovke a v správe položiek. Toto nastavenie tiež ovplyvňuje zobrazenie cien v účtoch a na vytlačených účtenkách. Ak tu nastavíte hodnotu 0, nebude mať nasledujúce nastavenie Počet zobrazených desatinných miest pri položkách účtu žiadny vplyv, pretože sa v tomto prípade budú vždy automaticky zaokrúhľovať všetky ceny na celé čísla. (Odporúčané nastavenia pre väčšinu prevádzok: 2 desatinné miesta)

Počet desatinných miest pri položkách účtu

Táto voľba nastavuje zaokrúhľovanie cien jednotlivých produktov na účtenke. Nastavená hodnota neovplyvňuje počet zobrazených desatinných miest, ale hovorí, ako sa vykoná zaokrúhlenie cien naúčtovaných produktov. Podmienkou je, že Počet zobrazených desatinných miest je nastavený na hodnotu 1 a vyššiu. (Odporúčané nastavenia pre väčšinu prevádzok: 2)

Možné hodnoty a zaokrúhľovanie

0

Ceny sa vždy zaokrúhlia (84,49 EUR sa zaokrúhli na 84 EUR, 84,50 EUR sa zaokrúhli na 85 EUR).

1

Zaokrúhľujú sa len desatinné miesta (84,49 EUR sa zaokrúhli na 84,50 EUR).

2

Ceny sa nezaokrúhľujú (84,49 EUR sa nijako nezaokrúhľuje).

3 a vyššie

Nepoužívané, tieto hodnoty sú pripravené pre iné meny.

 

Počet desatinných miest pre zaokrúhlenie pri celkovom súčte účtu

Táto voľba nastavuje zaokrúhľovanie celkovej ceny na účtenke. Nastavená hodnota neovplyvňuje počet zobrazených desatinných miest, ale hovorí, ako sa vykoná zaokrúhlenie celkovej ceny. Podmienkou je, že Počet zobrazených desatinných miest je nastavený na hodnotu 1 a vyššiu. (Odporúčané nastavenia pre väčšinu prevádzok: 0)

Možné hodnoty a zaokrúhľovanie

0

Celková cena sa vždy zaokrúhľuje (184,49 EUR sa zaokrúhľuje na 184 EUR, 184,50 EUR sa zaokrúhľuje na 185 EUR).

1

Celková cena sa zaokrúhli na desatinné miesto (184,49 EUR sa zaokrúhli na 184,50 EUR).

2

Celková cena sa nebude zaokrúhľovať (184,49 EUR sa nebude nijako zaokrúhľovať).

3 a vyššie

Nepoužívané, tieto hodnoty sú pripravené pre iné meny.

nahor

Váha

Vyžadovať stabilnú váhu

Neumožní pridať váženú položku na účet, ak hodnota získaná z váhy nie je stabilná. Táto možnosť zabráni účtovaniu váženého výrobku s nepresnou hmotnosťou.

Používať tary pri vážení

Pri zadávaní množstva pri váženom tovare zobrazí dialóg pre odčítanie tar. Tary je možné používať aj bez pripojenej váhy. Problematikou vytvárania a používania tar v Dotykačke sa zaoberá táto kapitola.

 

Ostatné

Režim stáleho pripojenia
Špeciálny režim pre prácu s účtami využitím funkcie POS Actions v API Dotykačka. Po aktivácii Dotykačka neustále kontroluje front požiadaviek a spracováva prijaté dáta. Práca s POS Actions sa tak značne urýchli. Nezapínajte, ak nepoužívate API Dotykačka týmto spôsobom.

Automaticky reštartovať aplikáciu

Ak je táto voľba aktivovaná, aplikácia Dotykačka sa v nočných hodinách automaticky reštartuje (za predpokladu, že je pokladňa v prevádzke). Pravidelné reštartovanie aplikácie pomáha udržať ju v optimálnom stave.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC