Používanie tar

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Používanie tar

Navigácia:  Práca s pokladňou > Hlavná obrazovka a účtovanie >

Dotykačka umožňuje používať tary vrátane ich ukladania do pamäte na opätovné použitie. Ak chcete používať tary, musíte túto možnosť povoliť v nastaveniach váhy. Na to, aby tary fungovali, nie je potrebné, aby bola k pokladni pripojená podporovaná váha. Tary môžete pridávať aj ručne.

tary_800_edge_dr

 

Využitie tary pri predaji váženého produktu

1_icon

Vytvorte vážený produkt a v časti Cena zaškrtnite možnosť Vyžaduje zadanie množstva (vážené mn.).

tara1_800_edge_dr

 

2_icon

Na váhu si pripravte obal (tanier, misku, atď.), ktorého hmotnosť budete chcieť odčítať od hmotnosti váženého produktu.

3_icon

Pri naúčtovaní tovaru sa automaticky zobrazí dialógové okno na zadávanie množstva.

tara_3b_800_edge_no

 

4_icon

V tomto okne vpravo pod nadpisom Tary ťuknite na položku Pridať nové.

5_icon

V nasledujúcom dialógovom okne vyberte názov tary 01. Hmotnosť tary sa automaticky pridá, ak je pripojená váha. Po zadaniu ťuknite na OK 02.

tara_5_800_edge_no

 

Pokiaľ nemáte pripojenú váhu, bude môcť v tomto kroku zadať taru ručne prostredníctvom tlačidla ZADAŤ RUČNE.

clip0761

 

6_icon1

Teraz máte taru pripravenú na odčítanie od hmotnosti naúčtovaného produktu. Rovnou môžete na obal (v tomto prípade tácku) pridať vážený tovar a taru odpočítať kliknutím na jej názov 03. Výsledné číslo je čistá hmotnosť produktu 04.

tara_6_800_edge_no1

 

uziv_tip_icon

Tara zostane v pamäti, takže ju kliknutím na jej názov môžete použiť pri akomkoľvek budúcom účtovaní. Pre zabránenie nepresného váženia, odporúčame v nastavení váhy aktivovať voľbu Vyžadovať stabilnú váhu.

 

7_icon

Výsledkom výpočtu je aj pomerná cena. V tomto prípade bola jednotka jabĺk nastavená na 1 kg a cena za jednotku na 30,60 EUR, teda za 0,95 kg je výsledná cena 3,42 EUR.

tara_10_800_edge_dr

 

uziv_tip_icon

Tara zostane v pamäti, takže ju kliknutím na jej názov môžete použiť pri akomkoľvek budúcom účtovaní.

nahor


 

Pokiaľ nemáte pri tovare zaškrtnutú možnosť Vyžaduje zadanie množstva (vážené mn.), môžete tary používať dodatočne aj po naúčtovaní produktu ťuknutím na ikonku na úpravu naúčtovaného produktu. Ikonky sa zobrazia po ťuknutí na naúčtovanú položku.

tara_8_800_edge_dr_no

 

Na následnej obrazovke ťuknite na Množstvo, čím sa vám zobrazia všetky uložené tary. Ťuknutím taru vyberte a tá sa vám odpočíta od naúčtovaného produktu.

tara_9_800_edge_dr_no

 

Uložené tary vymažete ťuknutím na ikonu koša.

nahor