Pripojenie váh

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Pripojenie váh

Navigácia:  Príprava pokladnice > Pripojenie periférií >

K pokladniam Dotykačka možno pripojiť klasické váhy pomocou kábla, ako aj malé mobilné bezdrôtové váhy Bluetooth, ktoré možno použiť napríklad na váženú inventúru. Pripojenie váh pomocou kábla môže byť certifikované.

Klasickú (veľkú) váhu môžete pripojiť pomocou kábla k 15" dotykovej pokladnici. Bezdrôtové váhy Bluetooth je možno pripojiť k 15" aj 10" dotykovej pokladnici. Oba typy pokladníc Bluetooth pripojenie podporujú.