Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

V tejto kapitole nájdete všeobecný postup konfigurácie a pripojenia váhy pomocou kábla k dotykovej pokladni. Pred použitím a pripojením musí byť váha i pokladnica správne nakonfigurovaná. Tento postup platí pre váhy s rozhraním RS232 / USB komunikujúce protokolom CAS.
 

 

Pred samotným zapojením

1.Nezabudnite odskrutkovať poistnú skrutku zo spodnej strany váhy, ktorá upevňuje teleso váhy a zabraňuje jej poškodeniu.

2.Pripojte váhu k napájaniu pomocou priloženého napájacieho zdroja.

nahor


 

Konfigurácia váh

+Váhy dodávané Dotykačkou

+Váhy CAS ER Plus

 


 

Pripojenie k dotykovej pokladnici

1.Váha je pripojená k dotykovej pokladnici pomocou priloženého kábla USB to RS232 a redukcie NULL MODEM.

1.Pripojenie váhy k zariadeniu vykoná vyškolený technik dodávateľa / dovozcu váhy. Potom už nie je možné odpojiť váhu od pokladnice!

 

dulezite_sdeleni_icon

Kábel USB to RS232 k pokladnici vždy pripájajte pomocou priloženej redukcie NULL MODEM. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k nezvratnému poškodeniu elektroniky váhy!

null modem

 

poznamka_icon

V niektorých prípadoch je potrebné pripojiť váhu k dotykovej pokladni prostredníctvom napájaného USB rozbočovača. Kábel s redukciou MODEM NULL sa potom pripojí k USB rozbočovaču a  USB rozbočovač sa potom pripojí k USB portu pokladnice. Spolu s dotykovou pokladňou dostanete aj vhodný rozbočovač USB.

nahor


 

Inštalácia a nastavenie ovládača

1.Spustite Dotykačka Marketplace, nájdite aplikáciu Ovládač váhy a nainštalujte ju.

1.Na pracovnej ploche pokladnice spustite aplikáciu Scale Driver Settings (Nastavenia ovládača váhy).

2.V aplikácii ťuknite na tlačidlo REQUEST PERMISION (Vyžiadať oprávnenie).

 

Nastavenia Dotykačky

1.Spustite aplikáciu Dotykačka a vyberte vážený produkt vo Správe položiek.

2.Vo vlastnostiach produktu na karte Všeobecné vyberte jednotku váhy. Odporúčame používať kg. Predajná cena sa preto bude uvádzať za kilogram.

3.Vo vlastnostiach produktu na karte Cena povoľte možnosť Vyžaduje zadanie množstva (vážené mn.).
clip0020

Teraz sa pri nabíjaní automaticky doplní vážené množstvo. Toto množstvo potvrďte klávesom Enter.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC