Autorizácia

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Autorizácia

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie >

Autorizácia zariadenia

Zoznam zariadení, ktoré sú autorizované alebo čakajú na autorizáciu. Týka sa to napríklad spárovania pokladnice s mobilným čašníkom. Ťuknutím na autorizované zariadenie v zozname zobrazíte ďalšie možnosti, napríklad premenovanie, priradenie štítkov alebo zrušenie autorizácie.

 

Prepojené pokladnice

Pomocou tlačidla + PRIDAŤ POKLADNICU zadajte IP adresu pokladnice, z ktorej (alebo do ktorej) chcete presúvať účty. Ak má prepojená pokladnica podporovanú verziu Dotykačky, pridá sa do zoznamu. Medzi prepojenými pokladnicami môžete presúvať účty a vykonávať ich platby. Prepojené pokladnice sa zobrazia v časti Otvorené účty. Úplný postup presunu účtu nájdete v časti Presun účtu do inej pokladnice.

 

uziv_tip_icon

IP adresu pokladnice nájdete pod dlaždicou Centrum pomoci v časti Nastavenie Wi-fi. Ak je pokladňa pripojená káblom, pridelenú IP adresu nájdete v nastaveniach systému Android v časti Bezdrôtové pripojenia a siete » Ďalšie » Ethernet.

dulezite_sdeleni_icon

Pripojené pokladnice by mali mať nastavenú pevnú IP adresu, aby sa napríklad po vypnutí alebo reštarte nezmenila. Ak sa IP adresa zmení, prepojená pokladnica bude nedostupná a bude potrebné ju znovu pridať pod správnou adresou. Informujte sa u správcu siete o možnosti nastavenia pevnej IP adresy.

Všetky pokladnice musia zdieľať rovnaké úložisko (cloud).

 

Autorizácia aplikácie

Zoznam aplikácií, ktoré sú autorizované alebo čakajú na autorizáciu. To zahŕňa napríklad autorizáciu aplikácie Rezervácia.

nahor