Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Ponuka Možnosti Vzdialenej správy, ktorá je prístupná cez ikonu ozubeného kolieska 01 na hornej lište, umožňuje okrem iného meniť informácie priradené k vášmu užívateľskému kontu vo Vzdialenej správe. Tu si môžete zmeniť užívateľské heslo, nastaviť bezpečné dvojfaktorové overovanie a upraviť svoje osobné alebo firemné údaje. Nájdete tu aj prístup na zákaznícky portál moje.dotykacka.cz s prehľadom licencií a faktúr za používanie pokladničného systému Dotykačka.

 

 

2017-05-04_105127

 

nahor


 

Výber cloudu

Tu môžete prepínať medzi svojimi cloudmi, ak ich máte viac ako jeden. Cloudy sú prehľadne zoskupené podľa spoločností. Kliknutím na tlačidlo POKRAČOVAŤ otvorte vybraný cloud.

vyber_cloudu_2_800_ps_edge

 

Dáta Dotykačky sú uložené v cloude, čo je zabezpečené dátové úložisko na internete, ktoré komunikuje s vašou pokladňou a dáta s ňou synchronizuje. S lokálnou pokladnicou aj s týmto vzdialeným úložiskom môžete pracovať prostredníctvom webového rozhrania, ktoré nazývame Vzdialená správa.

Cloudov môžete mať viacero, napríklad v prípade dvoch obchodov s rôznymi sortimentmi výrobkov. Prihláste sa do Vzdialenej správy a jednoducho vyberte, s ktorým úložiskom (cloudom) chcete práve pracovať. V sprievodcovi aktiváciou môžete vytvoriť nový cloud (pre jednu alebo viac samostatných pokladníc). V drvivej väčšine prípadov si však vystačíte len s jedným cloudom, v ktorom jednotlivé pokladnice dáta zdieľajú.

nahor


 

Moja Dotykačka (Zákaznícky portál - Na Slovensku nie je zatiaľ podporované.)

Výberom tejto možnosti sa dostanete na zákaznícky portál moje.dotykacka.cz. Do portálu sa prihlásite pomocou rovnakých prihlasovacích údajov ako do vzdialenej správy. Tu nájdete prehľad svojich licencií a vystavených pravidelných faktúr vrátane informácií o ich úhrade. Faktúry môžete jednoducho zaplatiť prostredníctvom platobnej brány. V prípade licencií máte potom možnosť aktivovať alebo deaktivovať ich na vybrané obdobie alebo upraviť fakturačné obdobie.

2017-05-29_210528

nahor


 

Technická podpora

Táto voľba vás presmeruje na stránky centra technickej pomoci spoločnosti Dotykačka a môžete tu vytvoriť žiadosť o technickú pomoc. Pokiaľ potrebujete vygenerovať PIN na prístup technika do vašej Vzdialenej správy, použite rovnomennú funkciu v ponuke Nastavenie cloudu.

 


 

Nastavenie účtu

Tu môžete vykonať nastavenie osobných informácií, vrátane zmeny hesla a osobných údajov. Viac o týchto možnostiach nájdete v ďalšej samostatnej kapitole.

 


 

Odhlásenie

Táto možnosť vás odhlási zo Vzdialenej správy a presmeruje na prihlasovaciu obrazovku.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC