Synchronizácia dát

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Synchronizácia dát

Navigácia:  Vzdialená správa >

Údaje z každej pokladnice sa automaticky synchronizujú so Vzdialenou správou v reálnom čase. Synchronizáciu vykonáva každá pokladnica vždy, keď sa vykoná užívateľská operácia. Ak pokladnica nie je trvalo pripojená k internetu, synchronizácia prebieha vždy, keď je pripojenie aktívne. Preto je pre aktuálne údaje v službe Vzdialená správa potrebné aktívne internetové pripojenie.

Ak nie je k dispozícii internetové pripojenie a údaje nie je možné synchronizovať so Vzdialenou správou, ikona mráčiku na hlavnej obrazovke Dotykačky bude červená.

Cloud

 

poznamka_icon

Ak aktivujete viac pokladníc v rámci svojho užívateľského účtu vo Vzdialenej správe, budú tieto pokladnice automaticky zdieľať niektoré dáta. Pre viac informácií sa pozrite do tejto kapitoly.

 

 
Koľko dát spotrebuje Dotykačka na svoju prevádzku?

Spotreba aplikácií Dotykačka + Dotykačka Marketplace je v strednej prevádzke cca 300 - 600 MB mesačne. V závislosti na používanom zariadení môžu však ďalšie dáta spotrebovať systémové aplikácie a aplikácie Google (OS Android, Klávesnica, Google Services) a to od 1,5 GB až do 10 GB za mesiac. Dátová náročnosť systémových služieb sa však netýka mobilného pripojenia, kedy sú spotrebovávané dáta systémovo obmedzované.

V reálnej prevádzke si samotná aplikácia Dotykačka pri účtovaní (fiškalizácia tržieb + zapísanie pohybov do databázy) nevezme z internetového pripojenia viac ako 30 - 50 KB/s. Neovplyvňuje teda nijako rýchlosť internetového pripojenia, pretože prenášané objemy dát sú v reálnom čase veľmi malé.

Odporúčaný minimálny mesačný dátový limit pre mobilné pripojenie je 500 MB, ideálne 1 GB.

 

dulezite_sdeleni_icon

Majte prosím na pamäti, že Dotyková pokladňa by mala slúžiť ako jednoúčelové zariadenie. Neinštalujte do zariadenia ďalšie aplikácie tretích strán. Tieto aplikácie môžu mať vplyv na výkon zariadenia a tiež na prenášané dáta.

nahor