Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Nasledujúce nastavenia sa týkajú otvorených (zaparkovaných) účtov a s nimi súvisiacich ovládacích prvkov.

 

Akcia otvoreného účtu

Tlačidlo akcie otvoreného účtu

Definuje, akú funkciu má mať primárne tlačidlo v dialógu otvoreného účtu. Štandardne slúži na opakované zaparkovanie účtu:

clip0790

 

Pre toto tlačidlo sú k dispozícii režimy:

Zaparkovať - Zaparkovanie (znovuzaparkovanie) aktuálne otvoreného účtu (predvolené nastavenie).

Stornovať - Zrušenie aktuálne otvoreného zaparkovaného účtu.

Nezobrazovať - Tlačidlo sa vôbec nezobrazí.

Správanie tlačidla späť na hlavnej obrazovke

Tu môžete nastaviť, čo sa stane, ak v dialógu otvoreného účtu ťuknete na tlačidlo späť v dolnom paneli systému Android.

Rýchlo zaparkovať - Aktuálne otvorený účet bude automaticky zaparkovaný mimo stôl (predvolené nastavenie).

Stornovať - Aktuálne otvorený účet bude automaticky stornovaný.

Zaparkovať účet - Zobrazí sa dialóg Parkovanie účtu. Po vybraní konkrétneho stola bude účet zaparkovaný. Môžete ho tiež zaparkovať mimo stôl alebo stornovať:
clip0798
 

Nepoužívať - Nebude vykonaná žiadna akcia.

nahor


 

Otvorené účty

Spôsob zobrazenia

Prehľad otvorených účtov má tri režimy zobrazenia. Vyberte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje.

Jednoduché - Karty účtov podľa stolov a veku so základnými informáciami.

Podrobné - Karty účtov so zobrazenými položkami na každom účte.

Tabuľka - Riadkové zobrazenie s možnosťou triedenia jednotlivých stĺpcov.

Počet stĺpcov

Vyberte si preferovaný počet stĺpcov alebo ponechajte automatické zobrazenie.

Zoskupovať historické účty

Účty staršie ako 24 hodín budú označené ako historické a zobrazia sa na konci prehľadu.

Zobraziť tlačidlo pre vystavenie účtu

Pri každom zaparkovanom účte sa zobrazí tlačidlo na jeho zatvorenie a zaplatenie.

nahor


 

Stav účtu

Zobrazovať stav účtu

Keď pridáte produkt na účet alebo otvoríte zaparkovaný účet, pod naúčtovanými produktmi účet sa zobrazia informácie o tom, či ide o nový, zaparkovaný alebo uzavretý účet.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC