Otvorenie / zatvorenie

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Otvorenie / zatvorenie

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Pokladnica >

Nastavenia súvisiace so zmenami, tj. otvorenie a zatvorenie pokladnice po každej zmene.

 

dulezite_sdeleni_icon

Aj keď nepotrebujete uzatvárať pokladňu počas prevádzky, vždy odporúčame ju uzavrieť aspoň 1x za mesiac. Pri dlhodobom otvorení pokladnice narastá databáza, s ktorou Dotykačka pracuje, čo môže mať za následok spomalenie odozvy pokladnice. Akonáhle pokladnicu uzavriete, dáta sa po synchronizácii so Vzdialenou správou z databázy automaticky odstránia.

 

Otvorenie pokladnice

Vyplňovať počiatočný stav v hotovosti

Automatické predvyplnenie počiatočného stavu hotovosti pri otvorení pokladnice podľa posledného zostatku.

Pri otvorení pokladnice požadovať súpisku

Pokiaľ povolíte tieto voľby, bude pri otvorení pokladnice vyžadované zadanie bežnej finančnej výpočty. V tejto zozname musí byť vyplnené množstvo všetkých v základe prednastavených aktívnych platidiel tj. pre SR napr.: 1 EUR, 2 EUR, 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR mince a 100 EUR, 200 EUR, 500 EUR, 1000 EUR, 2000 EUR, 5000 EUR bankovky. Zmenu prednastavených platidiel vykonáte v nastavení Měny a bankovky.

Vyžadovanie výpočty je možné zaškrtnutím povoliť len pre vybrané platobné metódy. Platobné metódy je možné pridať v tomto nastavení.

 

Zatvorenie pokladnice

Kontrola otvorených účtov pri uzavretí pokladnice

Výberom jednej z hodnôt určíte správanie pri zatváraní pokladnice, ak sú otvorené - zaparkované účty:

Povoliť otvorené účty - Pri zatváraní pokladnice sa otvorené účty budú ignorovať, pokladnica sa štandardne zatvorí.

Zobraziť varovanie - Pri zatváraní pokladne sa v dialógovom okne zobrazí počet otvorených účtov, pokladňa sa však štandardne zatvorí.

Zakázať uzavretie pokladnice - Bude zobrazené upozornenie s otvorenými účtami a pokladňu nebude možné uzavrieť.

Upozorňovať na nezaplatené doklady

Pred zatvorením pokladnice (koniec zmeny) sa zobrazí oznámenie s počtom nezaplatených dokladov.

Pri uzavretí pokladnice požadovať súpisku

Pokiaľ povolíte tieto voľby, bude pri uzatvorení pokladnice vyžadované zadanie bežnej finančnej výpočty. V tejto zozname musí byť vyplnené množstvo všetkých v základe prednastavených aktívnych platidiel tj. pre SR napr.: 1 EUR, 2 EUR, 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR mince a 100 EUR, 200 EUR, 500 EUR, 1000 EUR, 2000 EUR, 5000 EUR bankovky. Zmenu prednastavených platidiel vykonáte v nastavení Měny a bankovky.

Vyžadovanie výpočty je možné zaškrtnutím povoliť len pre vybrané platobné metódy. Platobné metódy je možné pridať v tomto nastavení.

 

Platobný terminál

Vykonávať uzávierku terminálu s uzavretím pokladnice

Akonáhle uzavriete pokladnicu, na pripojenom podporovanom platobnom termináli sa vykoná uzávierka.

nahor