Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

V závislosti od veľkosti displeja zariadenia, na ktorom používate Dotykačku, sa zobrazenie aplikácie môže zmeniť. Dotykačka sa prepne do mobilného zobrazenia na zariadeniach s veľkosťou displeja menšou ako 8". Toto zobrazenie je optimalizované pre malé veľkosti displeja a zobrazenie na výšku.

 

 

Hlavná obrazovka v mobilnom zobrazení

clip0004
clip0005

01

Postranné menu - Ťuknutím zobrazíte postranné menu.

02

Panel kategórií - Zobrazuje vytvorené kategórie produktov. Tento panel môžete posúvať prstom vo vodorovnom smere.

03

Ikona zoznamu kategórií - Ak máte veľký počet kategórií, použite túto ikonu na ich zobrazenie v prehľadnej dlaždicovej ponuke. Dlhým stlačením na ikonu prepnete na režim vyhľadávania. Potom môžete vyhľadávať produkty v pokladnici.

04

Otvorené účty - Ťuknutím na položku zobrazíte zoznam otvorených účtov, ktoré ešte neboli uzavreté a zaplatené.

05

Mapa stolov - Ťuknutím na položku zobrazíte mapu stolov. Ak nie je mapa stolov povolená, zobrazí sa tu možnosť Zákazník na prácu s účtami zákazníkov.

06

Dlaždicové menu - Obsahuje tlačidlá na základné pokladničné operácie. Popis jednotlivých tlačidiel nájdete v tejto kapitole.

07

Panel produktov - Po ťuknutí na vybranú kategóriu sa v tejto časti zobrazia produkty, ktoré do nej patria. Ťuknutím na produkt ho naúčtujete. Ak je mapa stolov aktívna, zobrazí sa tu a produkty sa zobrazia až po výbere konkrétneho stola. Po naúčtovaní sa produkt zobrazí v spodnej časti ako položka účtu 08. Na položky účtu môžete ťuknúť a upraviť ich vlastnosti a množstvá.

0809

Informácie o aktuálnom účte a zaplatení - Akonáhle naúčtujete nejaké produkty, objavia sa v tejto časti informácie o celkovej výške účtu spoločne s poslednou namarkovanou položkou. Ťuknutím do tejto časti potom môžete jednotlivé položky na účte upraviť a potom účet zaplatiť.

uziv_tip_icon

V predvolenom nastavení sa ikona vyhľadávania zobrazuje na hlavnej obrazovke len v režime na šírku. V zobrazení na výšku je vyhľadávanie skryté pod ikonou zoznamu kategórií. Dlhým ťuknutím na túto ikonu prepínate medzi prístupom k zoznamu kategórií alebo k vyhľadávaniu.

clip0268

nahor

Úprava položiek účtu a zaplatenie

clip0006

01

Úprava položky účtu - Ak ťuknete na naúčtovanú položku, budete ju môcť upraviť alebo odstrániť pomocou tlačidiel, ktoré sa zobrazia pod položkou.

02

Zaparkovanie alebo zaplatenie účtu - Pomocou týchto tlačidiel môžete účet buď zaparkovať, alebo prejsť do Platobného dialógu (možnosť Vystaviť účet) a účet zaplatiť.

03

Pokročilé možnosti účtu - Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte pokročilé možnosti účtu a budete môcť priradiť zákazníka, poskytnúť zľavu alebo rozdeliť položky na viacero účtov.

nahor

Platobný dialóg

clip0007
clip1079

Ťuknite na zvolený spôsob platby 04 a uhraďte účet. V závislosti od nastavení sa môže zobraziť aj dialógové okno na zadanie prijatej sumy od zákazníka alebo prepitného. Pomocou tlačidiel v spodnej časti stránky 05 môžete potom vytlačiť fiškálnu účtenku, alebo rozdeliť platbu medzi viacero spôsobov platby. Aby bolo možné vytlačiť účtenku, musí byť do tlačiarne v Nastaveniach tlače pridaná úloha Tlač účteniek. Možnosť TLAČ vytlačí účtenku ešte pred samotným zaplatením účtu. Na účtenke teda nebude uvedená žiadna platobná metóda, účtenka však bude štandardne fiškalizovaná. Následne je možné účet uzavrieť výberom konkrétnej platobnej metódy.

Ak chcete platbu rozdeliť, stačí po výbere platobnej metódy 04 zadať sumu prijatú od zákazníka nižšiu ako je celková suma. V druhom kroku si potom vyberiete iný spôsob platby na zaplatenie zostatku. Aby bolo možné zadávať hotovosť prijatú od zákazníka, musí byť vo všeobecných nastaveniach platieb povolená možnosť Používať Zaplatené, vrátiť pre hotovostné platby.

Ťuknutím na ikonu 06 zobrazíte rozšírené možnosti platby.

nahor

Správa položiek

sunmi120
sunmi121

Ťuknutím na ikonu 01 zobrazíte ponuku na vytvorenie novej kategórie alebo produktu. Nový produkt môžete vytvoriť aj ťuknutím na clip0595.

Ak chcete zobraziť existujúce kategórie, potiahnite prstom zľava doprava 02. Tým sa rozbalí zoznam kategórií.

Ak vytvoríte nový produkt, zobrazia sa len jeho základné vlastnosti (Ceny, Balenie a jednotky a Čiarové kódy). Ak chcete zobraziť všetky vlastnosti produktu, ktoré sú rozdelené do horizontálnych kariet 03, musíte nový produkt uložiť a znovu otvoriť. Túto možnosť nájdete ťuknutím na ikonu troch bodiek v záhlaví 04.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC