Práca s účtami

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Práca s účtami

Navigácia:  Mobilný čašník (Mobilný terminál) > Používanie Mobilného čašníka >

S Mobilným čašníkom sa pracuje rovnako ako s Dotykačkou. Práca s účtami je veľmi rýchla a jednoduchá. Existuje však niekoľko obmedzení. Mobilný čašník napríklad nepodporuje skryté produkty na základe pravidiel vo Vzdialenej správe, ani rozdelenie platby na viacero spôsobov platby. Podporované sú však Kombinácie (ďalšie prílohy), Chody jedál, alebo Denné / týždenné menu.

 

Účtujeme s Mobilným čašníkom

1_icon

Na hlavnej obrazovke 01 ťuknutím štandardne pridávate produkty na otvorený účet. Prípadne je možné po ťuknutí na ikonku 04 naskenovať čiarový kód vstavaným fotoaparátom. Táto možnosť musí byť však povolená v nastavenia aplikácie. Dlhým stlačením na produkt priradíte k zvolenému chodu. Ak vo vlastnostiach produktu zakážete predaj pod sklad, nebude možné položku predať, pokiaľ nebude na sklade.

Akonáhle máte hotovo, ťuknite na spodný panel s informáciami o účte 02. Tak sa dostanete k naúčtovaným položkám a budete môcť vykonať operácie s práve otvoreným účtom. Ikonka 03 zobrazí aktuálne Denné menu a Obrazovku odporúčaní s najpredávanejšími produktmi, ktoré opäť pridáte na účet ťuknutím.

clip0017

clip0762

 

2_icon

V prehľade otvoreného účtu vidíte naúčtované položky. Účet teraz môžete zaparkovať na zvolený stôl (ak máte vytvorenú Mapu stolov) alebo ho zaparkujete bez priradenia ku konkrétnemu stolu. Účet je možné tiež rovno zaplatiť. Zvolením voľby ZAPLATIŤ 01 budú zobrazené dostupné platobné metódy (podľa nastavenia Dotykačky), vybraním platobnej metódy potom dôjde k zaplateniu účtu a jeho uzavretiu. Dostupné platobné metódy je možné obmedziť v nastavení Mobilného čašníka. Pokiaľ tlačidlo ZAPLATIŤ dlho podržíte, bude zobrazený dialóg pre rozdelenie účtu. Ak máte nastavenú len jednu platobnú metódu, dôjde k zaplateniu okamžite.

Ťuknutím na ZAPARKOVAŤ 02 zobrazíte prehľad stolov a budete môcť účet zaparkovať. Pokiaľ ťuknete na zvolenú položku účtu 03 dôjde k jej rozbaleniu a tlačidlami + / - zmeníte jej množstvo alebo ju z účtu odoberiete. Tlačidlo s ceruzkou umožní doplniť poznámku, nastaviť na vybranej položke zľavu v %, vybrať porciu alebo priradiť konkrétny chod. Ikonka 04 ponúka prístup k ďalším operáciám s otvoreným účtom.

Pokiaľ máte v nastavení hlavnej pokladne aktívny Predaj so sebou, môže byť (podľa preferovaného nastavenia tejto funkcie) pred zaplatením účtu zobrazený dialóg s výberom typu predaja tu / so sebou. Rovnako tak bude zobrazený dialóg pre zadanie ceny / množstva, ak sú pri produkte na hlavnej pokladni aktívne zodpovedajúce voľby.

screenshot_20170719-171017

clip0139
clip0604

 

poznamka_icon

Pokiaľ vlastníte bezdrôtový platobný terminál, bude pri platbe kartou čiastka prepísaná priamo na platobný terminál. Inak je transakcia v pokladni len zaregistrovaná s touto platbou a je nutné následne ručne zadať platenú čiastku na termináli a fyzicky platbu kartou vykonať.

nahor


 

Možnosti otvoreného účtu

Možnosti účtu zobrazíte ťuknutím na ikonu 04 (viď obrázok vyššie) pri otvorenom (zaparkovanom) účte. Otvorí sa dialóg s niekoľkými ikonami, ktoré ponúkajú ďalšie operácie s celým účtom alebo s položkami na tomto účte.

screenshot_20170719-171027-1

 

Ťuknutím na PRIDAŤ POZNÁMKU je možné k účtu priradiť poznámku, ktorú potom uvidíte v prehľade otvorených účtov.

Tlačidlo ZVOLIŤ ZÁKAZNÍKA ponúkne vytvorené zákaznícke účty v Dotykačke. Môžete tak vyhľadať konkrétneho zákazníka a priradiť ho k účtu.

Voľba STORNOVAŤ celý účet stornuje.

ZĽAVA umožňuje vybrať alebo zadať zľavu pre celý účet v %.

Ak chcete zaplatiť len časť účtu, použite tlačidlo ROZDELIŤ ÚČET (pozri nižšie).

Niekoľkokrát účtované rovnaké položky môžete zlúčiť pod jednu položku s príslušným počtom kusov ťuknutím na tlačidlo ZLÚČIŤ POLOŽKY.

Tlačidlo PRESUNÚŤ ÚČET presunie účet na vybraný stôl alebo mimo stôl.

Možnosť SO SEBOU je zobrazená v prípade povolenia funkcie Predaj so sebou v hlavnej pokladnici.

 

uziv_tip_icon

Informácie o vykonaných transakciách v Mobilnom čašníkovi nájdete štandardne v Histórii na hlavnej pokladnici.

V tomto nastavení na hlavnej pokladni určíte, či sa má pri platbe pomocou Mobilného čašníka otvoriť pokladničná zásuvka.

 

nahor


 

Rozdelenie účtu

Dlhým stlačením a podržaním tlačidla ZAPLATIŤ na obrazovke otvoreného účtu zobrazíte dialóg rozdelenia účtu. Rovnaký dialóg je potom prístupný aj prostredníctvom tlačidla v ponuke otvoreného účtu. Ak chcete rozdeliť položky na účte, použite tlačidlá + - 01 a jednoducho zadajte počet položiek, za ktoré chce zákazník zaplatiť samostatne. Tlačidlom + pridáte položky na zaplatenie a tlačidlom - ich odstránite. Nakoniec ťuknite na tlačidlo ROZDELIŤ 02 a vybrané položky (prečiarknuté) sa pridajú do samostatného účtu. Po jeho zaplatení zostane účet so zvyšnými položkami na ďalšie zaplatenie. Ten je možné zaparkovať, zaplatiť alebo opäť rozdeliť. V tomto postupe môžete pokračovať, kým nebudú zaplatené všetky zostávajúce položky na účte. Ťuknutím na tlačidlo 03 zrušíte rozdelenie účtu.

clip0205

nahor


 

Otvorené účty a Mapa stolov

Z hlavnej obrazovky Mobilného čašníka sa dostanete k prehľadu otvorených (zaparkovaných) účtov a tiež k Mape stolov. Práca s týmito položkami je opäť jednoduchá a podobná filozofii Dotykačky. Zobrazenie otvorených účtov je možné obmedziť len na účty vystavené aktuálne prihláseným užívateľom. V opačnom prípade budú zobrazené aj otvorené účty vytvorené predchádzajúcimi užívateľmi.

screenshot_20170719-171232-1
screenshot_20170719-171107171108

 

V zozname otvorených účtov vidíte všetky aktuálne zaparkované účty bez ohľadu na to, či sú priradené ku konkrétnemu stolu alebo nie. Ťuknutím na zvolený účet ho aktivujete a presuniete sa späť na hlavnú obrazovku s produktmi a kategóriami. Účet je teraz aktívny a tak štandardným vyberaním produktov z dlaždíc ich na tento účet opäť pridávate. Túto možnosť použite v prípade, že si hostia, ktorí už majú otvorený účet, doobjednávajú ďalšie položky.

Po pridaní nových položiek ťuknite na spodný riadok s informáciami o účte (pozri prvý obrázok) a účet znovu zaparkujte alebo zaplaťte.

Zhodné možnosti ponúka aj mapa stolov. Ťuknutím na zvolený stôl otvoríte účet a pridávate na tento stôl položky. Rovnako ako v Dotykačke, je stôl s už otvoreným účtom označený fialovou farbou.

nahor


 

Blokovanie úprav účtu

Aby sa zamedzilo úprave účtu v jednom okamihu na dvoch miestach (hlavnej pokladni a Mobilnom čašníkovi), dochádza k tzv. blokovaniu účtu. Účet je zablokovaný v prípade, že je na hlavnej pokladni alebo v Mobilnom čašníkovi aktívny teda opäť otvorený - v režime pridávania položiek.

Pokiaľ si na hlavnej pokladni či v Mobilnom čašníkovi otvoríte zaparkovaný účet, ktorý je inde aktívny, bude zobrazené upozornenie a nebude možné účet upraviť. Aby ste mohli s účtom ďalej pracovať, je nutné ho tam, kde je otvorený, zaparkovať. Obrázok nižšie ukazuje upozornenie v Mobilnom čašníkovi:

screenshot_20170719-143220

 

Podobná situácia je potom aj na pokladnici. Aktuálne upravovaný účet v Mobilnom čašníkovi nie je možné otvoriť v zaparkovaných účtoch:

screenshot_2017-07-19-14-31-12

nahor


 

Tlač objednávok

Tlač objednávok je vždy záležitosťou hlavnej pokladnice, tj. pokladne, s ktorou je Mobilný čašník prepojený. Ak ste v nastaveniach tlače v Dotykačke definovali tlačovú úlohu pre tlač objednávok, po zaplatení alebo zaparkovaní účtu sa na tejto tlačiarni objednávka vytlačí.

nahor