Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

S mobilným čašníkom sa pracuje rovnako ako s Dotykačkou. Práca s účtami je veľmi rýchla a jednoduchá. Existuje však niekoľko obmedzení. Mobilný čašník podporuje kombinácie (ďalšie prílohy), správu chodov, denné / týždenné menu, skryté kategórie, skryté produkty na základe pravidiel vo Vzdialenej správe a tiež rozdelenie platby na viacero platobných metód.

 

Účtujeme s mobilným čašníkom

1_icon

Na hlavnej obrazovke 01 ťuknutím štandardne pridávate produkty na otvorený účet. Prípadne je možné po ťuknutí na ikonku 04 naskenovať čiarový kód vstavaným fotoaparátom. Táto možnosť musí byť však povolená v nastavenia aplikácie. Dlhým stlačením na produkt priradíte k zvolenému chodu. Ak vo vlastnostiach produktu zakážete predaj pod sklad, nebude možné položku predať, pokiaľ nebude na sklade.

Akonáhle máte hotovo, ťuknite na spodný panel s informáciami o účte 02. Tak sa dostanete k naúčtovaným položkám a budete môcť vykonať operácie s účtom. Ikonka 03 zobrazí aktuálne denné menu a Obrazovku odporúčaní s najpredávanejšími produktmi, ktoré opäť pridáte na účet ťuknutím.

clip0017

clip0762

 

2_icon

V prehľade otvoreného účtu vidíte naúčtované položky. Účet teraz môžete zaparkovať 01 na zvolený stôl (ak máte vytvorenú mapu stolov) alebo ho zaparkujete bez priradenia ku konkrétnemu stolu. Jednotlivé položky na účte môžete tiež rozdeliť a zaplatiť samostatne. Na tento účel použite možnosť 02.

Zvolením voľby ZAPLATIŤ 03 budú zobrazené dostupné platobné metódy (podľa nastavenia Dotykačky), vybraním platobnej metódy potom dôjde k zaplateniu účtu a jeho uzavretiu. Dostupné platobné metódy je možné obmedziť v nastavení aplikácie. Platbu môžete rozdeliť medzi viacero spôsobov platby pomocou tlačidla ROZDĚLIŤ PLATBU pod platobnými metódami. Pokiaľ tlačidlo ZAPLATIŤ 03 dlho podržíte, bude zobrazený dialóg pre rozdelenie účtu. Ak máte nastavenú len jednu platobnú metódu, dôjde k zaplateniu okamžite.

Ak ťuknete na zvolenú položku účtu 04 dôjde k jej rozbaleniu a tlačidlami + / - zmeníte jej množstvo alebo ju z účtu odoberiete. Tlačidlo s ceruzkou umožní doplniť poznámku, nastaviť na vybranej položke zľavu v %, vybrať porciu alebo priradiť konkrétny chod. Ikonka 05 ponúka prístup k ďalším operáciám s otvoreným účtom.

Pokiaľ máte v nastavení hlavnej pokladne aktívny predaj so sebou, môže byť (podľa preferovaného nastavenia tejto funkcie) pred zaplatením účtu zobrazený dialóg s výberom typu predaja TU / SO SEBOU. Rovnako tak bude zobrazený dialóg pre zadanie ceny / množstva, ak sú pri produkte na hlavnej pokladni aktívne zodpovedajúce voľby.

screenshot_20170719-171017

clip0139
clip0604

 

3_icon

V závislosti od nastavení platieb v hlavnej pokladni sa po výbere platobné metódy zobrazí dialóg na vloženie prepitného alebo zadanie prijatej sumy pomocou definovaných mincí a bankoviek. Tlačidlo Zaplatené potom zaplatí účet pomocou vybraného spôsobu platby a uzavrie účet.

clip1100
clip1101

 

poznamka_icon

Pokiaľ vlastníte bezdrôtový platobný terminál, bude pri platbe kartou čiastka prepísaná priamo na platobný terminál. Inak je transakcia v pokladni len zaregistrovaná s touto platbou a je nutné následne ručne zadať platenú čiastku na termináli a fyzicky platbu kartou vykonať.

nahor


 

Možnosti otvoreného účtu

Možnosti účtu zobrazíte ťuknutím na ikonu 04 (viď obrázok vyššie) pri otvorenom (zaparkovanom) účte. Otvorí sa dialóg s niekoľkými ikonami, ktoré ponúkajú ďalšie operácie s celým účtom alebo s položkami na tomto účte.

screenshot_20170719-171027-1

 

Ťuknutím na PRIDAŤ POZNÁMKU je možné k účtu priradiť poznámku, ktorú potom uvidíte v prehľade otvorených účtov.

Tlačidlo ZVOLIŤ ZÁKAZNÍKA ponúkne vytvorené zákaznícke účty v Dotykačke. Môžete tak vyhľadať konkrétneho zákazníka a priradiť ho k účtu.

Voľba STORNOVAŤ celý účet stornuje.

ZĽAVA umožňuje vybrať alebo zadať zľavu pre celý účet v %.

Ak chcete zaplatiť len časť účtu, použite tlačidlo ROZDELIŤ ÚČET (pozri nižšie).

Niekoľkokrát účtované rovnaké položky môžete zlúčiť pod jednu položku s príslušným počtom kusov ťuknutím na tlačidlo ZLÚČIŤ POLOŽKY.

Tlačidlo PRESUNÚŤ ÚČET presunie účet na vybraný stôl alebo mimo stôl.

Možnosť SO SEBOU je zobrazená v prípade povolenia funkcie predaj so sebou v hlavnej pokladnici.

 

uziv_tip_icon

Informácie o vykonaných transakciách v mobilnom čašníkovi nájdete štandardne v Histórii na hlavnej pokladnici.

V tomto nastavení na hlavnej pokladni určíte, či sa má pri platbe pomocou mobilného čašníka otvoriť pokladničná zásuvka.

 

nahor


 

Rozdelenie účtu

Dialóg pre rozdelenie účtu je dostupný na obrazovke s otvoreným účtom alebo prostredníctvom tlačidla v menu otvoreného účtu, prípadne po dlhom stlačení tlačidla ZAPLATIŤ. Rozdelenie položiek na účte vykonáte tlačidlami - + 01 alebo tlačidlom 123 03 kedy sa zobrazí číselná klávesnica pre zadanie množstva danej položky na zaplatenie. Rovnaká klávesnica bude zobrazená aj po ťuknutí do poľa s východiskovým množstvom 02. V prípade použitia klávesnice, zadajte množstvo na rozdelenie / zaplatenie a potvrďte tlačidlom ROZDELIŤ.

Jednoducho tak určíte produkty, ktoré chce zákazník zaplatiť zvlášť. Tlačidlom + pridáte položky na platenie a tlačidlom - ich odoberiete. V dolnej časti 03 je zobrazovaná hodnota oddelených položiek, teda tých určených na zaplatenie. Nakoniec ťuknite na tlačidlo ZAPLATIŤ 05 a vybrané položky budú pridané na samostatný účet na zaplatenie. Keď odstránite celé množstvo jednej položky, v dialógu bude táto položka preškrtnutá.

Rozdelené položky na zaplatenie môžete tiež pomocou tlačidla 04 zaparkovať a vytvoriť tak vlastne nový otvorený účet s týmito položkami, ktorý zaplatíte neskôr.

Akonáhle rozdelené položky zaplatíte, zostane na zaplatenie ešte pôvodný účet so zvyšnými položkami. Ten môžete zaparkovať, zaplatiť alebo opäť rozdeliť. Takto je možné pokračovať až do zaplatenia všetkých zostávajúcich položiek na účte. Tlačidlom 06 rozdelenia účtu zrušíte.

clip0205
clip1206

nahor


 

Otvorené účty a mapa stolov

Z hlavnej obrazovky mobilného čašníka sa dostanete k prehľadu otvorených (zaparkovaných) účtov a tiež k mape stolov. Práca s týmito položkami je opäť jednoduchá a podobná filozofii Dotykačky. Zobrazenie otvorených účtov je možné obmedziť len na účty vystavené aktuálne prihláseným užívateľom (v záhlaví vyberte možnosť Len moje účty). V opačnom prípade budú zobrazené aj otvorené účty vytvorené predchádzajúcimi užívateľmi.

screenshot_20170719-171232-1
screenshot_20170719-171107171108

 

V zozname otvorených účtov vidíte všetky aktuálne zaparkované účty bez ohľadu na to, či sú priradené ku konkrétnemu stolu alebo nie. Ťuknutím na zvolený účet ho aktivujete a presuniete sa späť na hlavnú obrazovku s produktmi a kategóriami. Účet je teraz aktívny a tak štandardným vyberaním produktov z dlaždíc ich na tento účet opäť pridávate. Túto možnosť použite v prípade, že si hostia, ktorí už majú otvorený účet, doobjednávajú ďalšie položky.

Po pridaní nových položiek ťuknite na spodný riadok s informáciami o účte (pozri prvý obrázok) a účet znovu zaparkujte alebo zaplaťte.

Zhodné možnosti ponúka aj mapa stolov. Ťuknutím na zvolený stôl otvoríte účet a pridávate na tento stôl položky. Rovnako ako v Dotykačke, je stôl s už otvoreným účtom označený fialovou farbou.

nahor


 

Blokovanie úprav účtu

Aby sa zamedzilo úprave účtu v jednom okamihu na dvoch miestach (hlavnej pokladni a mobilnom čašníkovi), dochádza k tzv. blokovaniu účtu. Účet je zablokovaný v prípade, že je na hlavnej pokladni alebo v mobilnom čašníkovi aktívny teda opäť otvorený - v režime pridávania položiek.

Pokiaľ si na hlavnej pokladni či v mobilnom čašníkovi otvoríte zaparkovaný účet, ktorý je inde aktívny, bude zobrazené upozornenie a nebude možné účet upraviť. Aby ste mohli s účtom ďalej pracovať, je nutné ho tam, kde je otvorený, zaparkovať. Obrázok nižšie ukazuje upozornenie v mobilnom čašníkovi:

screenshot_20170719-143220

 

Podobná situácia je potom aj na pokladnici. Aktuálne upravovaný účet v mobilnom čašníkovi nie je možné otvoriť v zaparkovaných účtoch:

screenshot_2017-07-19-14-31-12

nahor


 

Tlač objednávok

Tlač objednávok je vždy záležitosťou hlavnej pokladnice, tj. pokladne, s ktorou je mobilný čašník prepojený. Ak ste v nastaveniach tlače v Dotykačke definovali tlačovú úlohu pre tlač objednávok, po zaplatení alebo zaparkovaní účtu sa na tejto tlačiarni objednávka vytlačí.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC