Nastavenie aplikácie

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Nastavenie aplikácie

Navigácia:  Mobilný čašník (Mobilný terminál) > Používanie Mobilného čašníka >

Do nastavenia aplikácie Mobilný čašník sa dostanete cez postranné menu.

clip0018

 

 

Nastavenie zobrazenia

Ťuknutím na položku prejdite na nasledujúce možnosti:

Počet zobrazených stĺpcov

Počet stĺpcov, do ktorých budú produkty rozdelené na hlavnej obrazovke. Počet stĺpcov vyberte podľa rozlíšenia zariadenia, na ktorom Mobilného čašníka používate. Väčší počet stĺpcov znamená menšie dlaždice produktov.

Východisková obrazovka

Vyberte obrazovku, ktorá sa zobrazí pri vydaní alebo zaparkovaní účtu. Môžete si vybrať medzi obrazovkou s dlaždicami produktov alebo Mapou stolov.

Ostatné nastavenia

Zobrazí alebo skryje tlačidlo na skenovanie čiarových kódov pomocou zabudovanej kamery. Schopnosť skenovať čiarový kód závisí od schopností fotoaparátu zariadenia a svetelných podmienok.

nahor


 

Nastavenie tlače (nepodporované pre Slovensko)

Výber spárovanej Bluetooth tlačiarne pre priamu tlač účteniek z Mobilného čašníka. Stále sa však tiež uplatňuje nastavenie tlače v Dotykačke na hlavnej pokladnici. V prípade aktívnej tlače účteniek a objednávok v Dotykačke, bude účtenka i bon súbežne vytlačený na tlačiarňach špecifikovaných v nastavení Dotykačky. Viac o tlači z Mobilného čašníka nájdete v predchádzajúcej kapitole Práca s účtami.

screenshot_20170719-152800

Tlačiareň

Ťuknutím na položku vyberte zo zoznamu spárovanú Bluetooth tlačiareň na tlač účteniek. Mobilná tlačiareň Dotykačka so šírkou tlače 58 mm je označená DOTPR58. Ak tlačiareň  v zozname nevidíte, musíte ju najprv spárovať.

Použiť mobilnú tlačiareň

Pre tlač účteniek musí byť táto voľba aktívna. Slúži na dočasné zapnutie či vypnutie tlače. Vhodné pre prípad, že chcete pre tlač účteniek využívať tlačiareň pripojenú k hlavnej pokladni.

Miniúčtenka

Tlač účtenky v úspornej podobe, ktorá šetrí termopapier.

Rezať papier

Aktiváciou tejto voľby povolíte v podporovanej tlačiarni automatické rezanie papiera po vytlačení účtenky.

Skúšobná tlač

Ťuknutím vytlačíte skúšobný text na overenie komunikácie s tlačiarňou.

Počet znakov na riadok

Počet tlačiteľných znakov na riadok. Pre 58 mm mobilnú Bluetooth tlačiareň ponechajte predvolenú hodnotu 32 znakov.

nahor


 

Nastavenie platobných metód

Ak potrebujete skryť niektoré platobné metódy v Mobilnom čašníkovi, ťuknite na tlačidlo OBMEDZIŤ PLATOBNÉ METÓDY a označte tie, ktoré majú byť skryté. Zaškrtnuté platobné metódy teda nebudú k dispozícii na zaplatenie účtu. Na povolenie všetkých platobných metód ich ponechajte nezaškrtnuté. To vykonáte tlačidlom POVOLIŤ VŠETKO.

Synchronizovať s Dotykačkou

Ťuknutím na túto voľbu vyvoláte okamžitú synchronizáciu Mobilného čašníka s hlavnou pokladnicou.

O aplikácii Mobilný čašník

Číslo verzie aplikácie a dátum zostavenia - vhodné pri prípadnom kontakte s technickou podporou.

 

poznamka_icon

S použitím Mobilného čašníka súvisí aj toto nastavenie v dotykovej pokladni.

nahor