Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Po úspešnom spárovaní mobilného čašníka sa zobrazí obrazovka užívateľských účtov. Prihláste sa teda ťuknutím na vybraného užívateľa alebo priamo zadaním jeho PIN kódu. Po prihlásení sa zobrazí hlavná obrazovka, ktorá sa podobá zjednodušenej Dotykačke. Mobilný čašník sa teda používa podobne ako Dotykačka. Pod obrázkami nájdete popis každej položky.

 

clip1099
clip0603

 

01

Ikona postranného menu - Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte postranné menu. V tejto ponuke nájdete možnosť odhlásenia / prihlásenia zamestnanca, vyhľadávanie produktov alebo nastavenia mobilného čašníka.

Obrazovka denného menu a odporúčaní - Ťuknutím na ikonu hviezdičky otvoríte obrazovku s denným / týždenným menu 06 a najpredávanejšími produktmi 07 v danom dennom čase.

02

Panel kategórií - Zobrazuje vytvorené kategórie produktov. Zoznam kategórií je možné rozbaliť aj ťuknutím na ikonu 05.

03

Panel produktov - Po ťuknutí na vybranú kategóriu sa v tejto časti zobrazia produkty, ktoré do nej patria. Ťuknutím na produkt sa pridá na účet.

04

Tlačidlá pre základné operácie s účtom - Zobrazenie zoznamu otvorených účtov alebo mapy stolov.

08

Spustiť fotoaparát - Spustí zabudovaný fotoaparát (ak ho zariadenie má) na skenovanie čiarových kódov. Táto možnosť však musí byť povolená v nastaveniach aplikácie. Schopnosť skenovať čiarový kód závisí od funkcií fotoaparátu zariadenia a svetelných podmienok.

 

Keď sa zoznámite s hlavnou obrazovkou, pozrite si, ako aplikáciu používať.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC