Spárovanie čašníka s pokladňou

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Spárovanie čašníka s pokladňou

Navigácia:  Mobilný čašník (Mobilný terminál) >

Po inštalácii Mobilného čašníka na inteligentné zariadenie je nutné vykonať jeho spárovanie s dotykovou pokladňou.

 

Spárovanie čašníka s pokladňou

1_icon

Otvorte aplikáciu Mobilný čašník. Po prvom spustení aplikácia prehľadá sieť a zobrazí nájdené dotykovej pokladne s aplikáciou Dotykačka. Ťuknutím vyberte vlastnú pokladňu. Ak pokladnica nie je zobrazená v zozname, nie je pravdepodobne v sieti dostupná. V tomto prípade skontrolujte vlastnosti siete vo vašej prevádzke. Alternatívnou možnosťou je priamo zadať IP adresu pokladnice pomocou tlačidla CHÝBA VAŠA POKLADNICA?.

Akonáhle vyberiete hlavnú pokladňu, bude Mobilný čašník čakať na autorizáciu (spárovanie), ktoré je nutné vykonať v dotykovej pokladni.

screenshot_20170719-131353
screenshot_20170719-131436

 

2_icon

Prejdite na dotykovú pokladňu, s ktorou Mobilného čašníka párujete (ktorá bola vybraná v predchádzajúcom kroku) a otvorte nastavenia aplikácie Dotykačka.V ľavej časti záložiek potiahnite prstom hore pre zobrazenie ďalších záložiek. V časti Pokročilé potom ťuknite na záložku Autorizácia.

screenshot_2017-07-19-13-15-02

 

3_icon

Teraz sa zobrazí zoznam zariadení čakajúcich na autorizáciu. Ak chcete zariadenie autorizovať, ťuknutím naň ho presuniete do časti Autorizovaná. Ak chcete zrušiť autorizáciu, stačí znova ťuknúť na už autorizované zariadenie.

screenshot_2017-07-19-13-15-51

 

4_icon

Po úspešnej autorizácii Mobilného čašníka v Dotykačke sa prepne do štandardného režimu a zobrazí sa hlavná obrazovka s produktmi a kategóriami, prípadne prehľad užívateľov na prihlásenie. Ak používate viac Mobilných čašníkov, postup autorizácie vykonajte pre každé zariadenie, v ktorom máte nainštalovanú aplikáciu Mobilný čašník. Najprv teda vyberte pokladňu, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom autorizujte čašníkov na tejto pokladni.

screenshot_20170719-144317

 

Teraz môžete začať čašníka používať. Ako aplikácia Mobilný čašník vyzerá sa dozviete v ďalšej kapitole.

nahor


 

Licenčné obmedzenia

Ak sa pri spustení Mobilného čašníka zobrazí nasledujúce varovné hlásenie, znamená to, že nemáte licenciu na jeho prevádzku (Dotykačka NAPLNO alebo NEOBMEDZENE) alebo bol dosiahnutý limit jedného čašníka pre Dotykačku NAPLNO. Mobilný čašník mohol tiež stratiť autorizáciu na hlavnej pokladnici.

Ak potrebujete používať viac Mobilných čašníkov, musíte prejsť na licenciu Dotykačka NEOBMEDZENE. Samostatné licencie pre Mobilného čašníka nie sú k dispozícii. Po zvýšení licencie môžete použiť tlačidlo VYŽIADAŤ PRÍSTUP na overenie licencie a odomknutie Mobilného čašníka.

screenshot_20170719-131615-1

nahor