Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Prostredníctvom Vzdialenej správy je možné do pokladničného systému Dotykačka naimportovať alebo z neho exportovať nasledujúce položky:

Produkty

Kategórie

Štítky

Zákazníci

Zľavové skupiny

Dodávatelia

Receptúry

Inventúry

 

Podľa vašej licencie Dotykačka môžu byť niektoré položky pre import/export nedostupné. Postup importu/exportu je pre každú položku totožný. Stačí prejsť vo webovom rozhraní Vzdialenej správy na záložku Zoznamy na konkrétny zoznam alebo do zostavy Prehľad odťažovania pre import odťažovaných surovín (receptúr). V záhlaví stránky s vybraným zoznamom nájdete tlačidlo na vykonanie exportu do formátu .xls alebo .csv.

Vyexportovaný súbor môžete upraviť a potom spätne naimportovať, ale už len vo formáte .csv pomocou tlačidla pre import. Vyexportovaný .xls súbor je teda nutné po úprave vždy uložiť do formátu .csv a ten spätne naimportovať. Import formátu .xls nie je podporovaný.

 

uziv_tip_icon

Ako správne vykonať import dát približuje táto kapitola, kde nájdete príkladný postup importu produktov a ich vlastností s využitím programu Excel.

S importom produktov do pokladne vám tiež môžeme pomôcť. Stačí, keď si stiahnete jeden zo súborov v tomto článku (českom jazyku) a doplníte ho o vaše dáta. Tento súbor potom zašlite na technickú podporu s požiadavkou na import dát. Import dát vykonávame iba prostredníctvom týchto súborov.

nahor

Ako importovať / exportovať položky do pokladnice?

1_icon

Import a export si ukážeme na príklade produktov. Prejdite na záložku Zoznamy » Produkty. Pomocou tlačidla 01 môžete uložiť (exportovať) existujúce produkty do formátu .csv alebo Excel. Vždy však možno importovať iba formát .csv. Ak chcete importovať produkty, kliknite na tlačidlo IMPORT 02 a vyberte možnosť Import produktov.

importvs1

 

2_icon

V ľavej časti obrazovky sa objaví pole pre import. Tlačidlom 03 je možné stiahnuť šablónu vo formáte .csv, ktorá obsahuje vzorové dáta. Najprv však v menu 04 zvoľte zodpovedajúce kódovanie súboru pre import. V prípade vyexportovaných a upravených položiek z pokladne ponechajte východiskové nastavenie. Kliknutím do časti 05 potom otvoríte dialóg pre výber súboru a vyberte pripravený importný súbor vo formáte .csv. Súbor musí byť pripravený podľa požiadaviek, ktoré sú pri každej položke uvedené (pozri zarážky s položkami na začiatku tejto kapitoly). Akonáhle súbor vyberiete, dôjde k jeho nahratiu do pokladne.

Do pokladne je možné mimo produktov naimportovať aj Receptúry (odťažovanie surovín), tento typ importu určujete pod tlačidlom IMPORT (viď predchádzajúci obrázok).

import2_ps_no
 

uziv_tip_icon

Kliknutím na tlačidlo STIAHNÚŤ ŠABLONU si stiahnete vzorový súbor, ktorý po doplnení dát je možné použiť k opätovnému importu. Táto šablóna už obsahuje všetky potrebné stĺpce, stačí doplniť iba dáta, v tomto prípade vlastnosti vašich produktov.

 

3_icon

Dokončený import súboru spoznáte podľa zobrazenej informácie v pravom hornom rohu. Teraz je teda súbor správne naimportovaný. Pri ďalšej synchronizácii Dotykačky budú naimportované či zmenené produkty v dotykovej pokladni k dispozícii.

importvs3

 

dulezite_sdeleni_icon

Vždy použite na import túto doplnenú šablónu alebo upravený vyexportovaný súbor. Importovaný súbor musí byť vo formáte .csv, import súborov .xls(x) či iných formátov nie je podporovaný! Nikdy neimportujte žiadne vlastné súbory, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu dátovej štruktúry databázy!

Ak chcete .csv súbor upraviť pomocou programu Excel, je potrebné, aby stĺpce s číslami productId, categoryId, sortOrder, ean a plu  mali formát Text. V opačnom prípade sa súbor nemusí správne alebo vôbec naimportovať. Nastavenie formátu nájdete v tejto kapitole.

Všetky stĺpce v importnom súbore ponechajte aj v prípade, že neobsahujú žiadne dáta. Stĺpce bez dát nemažte. Kódovanie súboru musí byť UTF-8 prípadne Windows 1250 (CP-1250), inak bude chybne zobrazená diakritika.

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (bodkočiarka) a , (čiarka). V prípade použitia bodkočiarky, je možné oddeľovať desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. V prípade použitia čiarky ako oddeľovača dát, je nutné na oddelenie desatinných miest použiť bodku.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC