Import dát krok za krokom

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Import dát krok za krokom

Navigácia:  Vzdialená správa > Hromadný import / export >

Táto kapitola vás prevedie krok za krokom ukážkovým importom produktov prostredníctvom Vzdialenej správy. Na základe tohto postupu zvládnete vykonať import vlastnými silami. Tento postup je určený pre tých, ktorí ešte nemajú v pokladni žiadne produkty. Typicky ho teda využijete na prvé naplnenie pokladne novými položkami.

 
Dôležité poznámky

Pri importe nových produktov do pokladne dostane každý produkt jedinečné číslo (productId). Toto číslo slúži na neskoršiu aktualizáciu zhodného záznamu. Ak si teda naimportované produkty z pokladne vyexportujete a v súbore zmeníte vlastnosti produktu s productId 6351216842362154, budú zmeny tohto produktu pri ďalšom importe prenesené do pokladne. Vďaka existujúcemu productId pokladňa pozná, že sa jedná o súčasný produkt. Pokiaľ hodnotu v stĺpci productId vymažete, bude do pokladne založený produkt nový.

Ak editujete pomocou programu Excel .csv súbor s existujúcimi produktmi z pokladne, je nutné nastaviť hodnotu stĺpcov productId, categoryId, sortOrder, ean a plu na Text a takto súbor uložiť. Excel totiž dáta v tomto stĺpci môže vyhodnotiť ako čísla a automaticky ich upraviť. Tým dôjde k zmene jednoznačného identifikátora produktu a súbor nebude možné po úpravách spätne naimportovať. Pre správny postup sa pozrite do tejto kapitoly.

Stĺpce, ktoré nevyužijete nemažte, respektíve zmažte len ich obsah bez záhlavia s názvom stĺpčeka.

Správne pripravený .csv súbor s dátami si overíte otvorením v poznámkovom bloku.

Pokiaľ sú u niektorých produktov v pokladni po importe chybné údaje, tieto produkty nemažte. Produkty z pokladnice vyexportuje a v súbore len upravte nesprávne údaje a znova ho naimportujte. Vďaka zhodnému productId budú vlastnosti produktov opravené.

Aby bolo možné upravený súbor do pokladne nahrať, musí minimálne obsahovať dáta vo vyžadovaných položkách (stĺpikoch). Tieto stĺpce nemôžu byť prázdne. Popis jednotlivých položiek (stĺpcov) v importnom súbore, vrátane vyžadovaných, nájdete v kapitole Import produktov.

Ako oddeľovač môžete použiť ; (bodkočiarka) a , (čiarka). V prípade použitia bodkočiarky, je možné oddeľovať desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. V prípade použitia čiarky ako oddeľovača dát, je nutné na oddelenie desatinných miest použiť bodku.

nahor

Ideme importovať produkty

1_icon

Prihláste sa do Vzdialenej správy a prejdite na záložku Zoznamy » Produkty. V pravom hornom rohu stránky kliknite na tlačidlo IMPORT a zvoľte Import produktov. Ďalej si pomocou tlačidla STIAHNUŤ ŠABLÓNU 01 stiahnite šablónu pre import (productsTemplate.csv) a uložte ju do počítača.

clip0628

 

2_icon

Otvorte súbor productsTemplate.csv v tabuľkovom editore, v našom prípade to bude Excel. Po otvorení sa zobrazia len textové informácie v riadkoch, ktoré nie sú rozdelené do buniek. Pre pohodlnú úpravu je vhodné rozdeliť informácie do jednotlivých buniek (stĺpcov). Môžeme to urobiť pomocou sprievodcu, ktorého ponúka Excel. Tým sa údaje medzi čiarkami rozdelia do stĺpcov. Vyberte oba riadky textu a prejdite na kartu Údaje, kde vyberte položku Text do stĺpcov.

Ďalšou možnosťou je importovať súbor priamo pomocou sprievodcu, postup nájdete v kapitole Nastavenie správneho formátu buniek.

newitem15

 

3_icon

Otvorí sa sprievodca prevodom textu do stĺpcov. V prvom kroku ponechajte zvolenú voľbu Oddelené a pokračujte ďalej. Ako oddeľovač označte čiarku. Ďalej nastavte formát Text pre stĺpce productId, categoryId, sortOrder, ean a plu. Vždy na vybraný stĺpec v sprievodcovi kliknite a zvolťe formát. Akonáhle sprievodcu ukončíte tlačidlom Dokončiť budú jednotlivé položky rozdelené do stĺpcov. Takto máte správne pripravený súbor na editáciu a môžete začať pridávať jednotlivé položky. Pri editácii ponechajte záhlavie (názvy stĺpcov) v tabuľke, začnite teda od druhého riadku, ktorý prepíšte. Informácie v ňom sú len príkladové.

Popis jednotlivých položiek (stĺpcov) v importnom súbore nájdete v kapitole Import produktov.

newitem51

 

4_icon

Akonáhle máte súbor naplnený dátami, uložte ho v rovnakom formáte, teda .csv (oddelený čiarkami). Správne pripravený súbor overíte otvorením v poznámkovom bloku, kde uvidíte text s diakritikou a čísla bez chýb oddelené bodkočiarkami.

newitem46

 

5_icon

Teraz sa opäť presuňte do webového rozhrania Vzdialenej správy a na stránke importu nastavte kódovanie Windows 1250, v ktorom ste súbor uložili na formát .csv. Kliknutím do časti 03 zvoľte upravený a uložený súbor productsTemplate.csv. Automaticky dôjde k jeho nahraniu do pokladne.

Ak ste vybrali nesprávne kódovanie a importované produkty majú nesprávnu diakritiku, importujte súbor znova, tentoraz s iným kódovaním.

import4_ps

 

6_icon1

Importované produkty by sa mali zobraziť v prehľadu. Po synchronizácii sa nové produkty zobrazia aj v pokladnici Dotykačka.

importvs3

nahor