Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

icon_inventura

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Import inventúry je možné vykonať na záložke Sklady » Inventúry. Import súboru s inventúrou upraví skladové množstvo pri jednotlivých produktoch. Importovať je možné vždy len súbor vo formáte .csv. Súbor vo formáte .xls je potrebné pred importom uložiť do .csv.

 

uziv_tip_icon

Inventúru je možné vykonať aj manuálne priamo v pokladni v aplikácii Sklad alebo prostredníctvom Vzdialenej správy.

 

Každý produkt je tu reprezentovaný na základe jednej zo 4 hodnôt. Ak vykonáte zmenu skladového množstva v .csv súbore, bude po importe zmenené množstvo pri produkte s rovnakým ID číslom, externým ID číslom alebo EAN / PLU kódom.

Počas spracovania importu inventúry je teda nájdený zodpovedajúci produkt na základe hodnôt v stĺpcoch ean, plu, externalId alebo productId a pri nájdenom produkte je upravené skladové množstvo definované v stĺpčeku newQuantity (viď popis stĺpcov v importnom súbore nižšie). V importnom súbore je teda nutné mať vyplnenú vždy aspoň jednu z hodnôt, na základe ktorých sa produkt vyhľadáva.

Ak sú v importnom súbore niektoré hodnoty duplicitné, sú zodpovedajúce produkty vyhľadávané podľa tohto poradia: 1. productId, 2. externalId, 3. ean alebo plu. Pokiaľ sú teda počas importu nájdené produkty s rovnakým productId, overí sa tiež externalId a prípadne ďalej ean alebo plu.

 

poznamka_icon

Všeobecný postup importu / exportu nájdete v nadradenej kapitole.

 

Ako vykonať import inventúry?

1_icon

Prejdite na záložku Sklady » Inventúry, kliknite na tlačidlo + NOVÁ INVENTÚRA 01 v záhlaví a vyberte sklad pre inventúru. V prípade, že používate len jeden sklad, dialóg na výber skladu zobrazený nebude.

clip1177

 

2_icon

V časti pre import súborov najprv vyberte zodpovedajúce kódovanie, potom kliknite do časti 02 a vyberte .csv súbor pre import alebo ho do tejto časti pretiahnite. Kliknutím na ikonku 03 si stiahnete vzorový súbor, ktorý môžete upraviť a potom naimportovať.

clip1178

 

3_icon

Okamžite dôjde k importu dát. Správne naimportovaný súbor bude indikovaný zobrazením produktov zo súboru a ich skladovým množstvom. Skladové množstvo tu môžete upraviť. Potom tlačidlom POKRAČOVAŤ prejdete k rekapitulácii a následne nové skladové množstvo tlačidlom DOKONČIŤ prepíšete do pokladne.

clip1179

nahor

Popis stĺpcov v importnom súbore

Importný súbor pre inventúry

name

Názov produktu (len pre informáciu, pri importe sa neuplatňuje)

ean*

EAN kód produktu

plu*

PLU kód produktu

externalId*

Číslo kategórie, do ktorej produkt patrí.

productid*

Interné číslo produktu

newQuantity

Nové skladové množstvo produktu

Vyžadované položky sú tučné, ostatné položky (dáta) sú voliteľné.

*Musí byť definovaná vždy aspoň jedna z týchto položiek, pretože sa na základe týchto údajov (údaje) vyhľadá zodpovedajúci produkt na úpravu skladového množstva.

 

poznamka_icon

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa musí použiť bodka.

nahor

Príklad správne pripraveného importného súboru pre inventúru

Na obrázku nižšie je príklad importného súboru s niekoľkými produktmi, u ktorých na základe productId, dôjde k úprave skladového množstva.

dulezite_sdeleni_icon

Pokiaľ by v pokladni existoval ešte ďalší produkt s rovnakým ID, k jeho importu by nedošlo, pretože ďalšie stĺpčeky nie sú vyplnené a nebolo by teda možné ďalej rozhodnúť, o aký konkrétny produkt zo zhodných sa jedná. Preto je vhodné v importnom súbore uviesť napr. aj EAN. Meno produktu je uvedené v súbore len na prehľad a pri samotnom importe sa neuplatňuje.

 

2017-06-12_113728

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC