Import dodávateľov

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Import dodávateľov

Navigácia:  Vzdialená správa > Hromadný import / export >

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Prostredníctvom Vzdialenej správy je možné importovať aj exportovať dodávateľov. Pokiaľ už máte záznamy dodávateľov vytvorené, umožní vám export do súboru ich zálohovanie a úpravu. Pokiaľ totiž tento súbor vo Vzdialenej správe spätne naimportujete, dôjde automaticky k vytvoreniu nových či aktualizácii záznamov. Importovať však možno vždy len súbor vo formáte .csv. Súbor vo formáte .xls je potrebné pred importom uložiť do .csv.

poznamka_icon

Všeobecný postup importu / exportu nájdete v nadradenej kapitole.

 
Každý dodávateľ je reprezentovaný vlastným ID číslom. Ak vykonáte zmenu dodávateľa v .csv súbore, bude po importe zmenený aj dodávateľ s rovnakým ID číslom vo Vzdialenej správe a po synchronizácii aj v dotykovej pokladni.

Tlačidlá pre import či export nájdete v záhlaví stránky na záložke Zoznamy » Dodávatelia.

clip0773

 

Ak ešte nemáte dodávateľov vytvorených a chcete ich hromadne naimportovať, stiahnite si zo Vzdialenej správy .csv šablónu a vzorové dáta nahraďte vlastnými. Potom súbor naimportujte. Ako na to ukazuje na príklade táto kapitola.

 

Popis stĺpcov v importnom súbore

Importný súbor pre dodávateľov

externalId

Jedinečné číslo dodávateľa (vyberte si ľubovoľný číselný rozsah, napr. 101, 102 atď.). Každý dodávateľ musí mať jedinečné číslo. Nie je možné opätovne použiť číslo, ktoré už bolo použité pre vymazaného dodávateľa!

supplierId

Nevypĺňa sa, tento stĺpec ponechajte s prázdnymi hodnotami. Slúži na internú identifikáciu aktualizácie záznamu.

name

Názov dodávateľa

vatNo

IČ dodávateľa

vatId

DIČ dodávateľa

address

Ulica / adresa bydliska, sídlo

email

Kontaktný e-mail

phone

Telefónne číslo bez medzier (00421111222333 alebo 111222333)

zip

PSČ

city

Mesto

dnids

Číslo dodacích listov tohto dodávateľa

deleted

Číslo označujúce zmazaného dodávateľa (1 alebo 0 - zmazaný / nezmazaný). Po zmazaní nebude ďalej dodávateľ v pokladni zobrazovaný. Predvolená hodnota je 0.

Vyžadované položky sú tučné, ostatné položky (dáta) sú voliteľné.

 

poznamka_icon

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa musí použiť bodka.

nahor