Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Prostredníctvom Vzdialenej správy je možné importovať aj exportovať zľavové skupiny, ktoré môžete priraďovať zákazmíkom. Pokiaľ už máte zľavové skupiny vytvorené, umožní vám export do súboru ich zálohovanie a úpravu. Pokiaľ totiž tento súbor vo Vzdialenej správe spätne naimportujete, dôjde automaticky k vytvoreniu nových či aktualizácii existujúcich zľavových skupín. Importovať však možno vždy len súbor vo formáte .csv. Súbor vo formáte .xls je potrebné pred importom uložiť do .csv.
 

poznamka_icon

Všeobecný postup importu / exportu nájdete v nadradenej kapitole.

 
Každá zľavová skupina je reprezentovaná vlastným ID číslom. Ak vykonáte zmenu položky v .csv súbore, bude po importe zmenená položka s rovnakým ID číslom vo Vzdialenej správe a po synchronizácii aj v dotykovej pokladni.

Tlačidlá pre import či export nájdete v záhlaví stránky na záložke Zoznamy » Zákazníci. Pre zobrazenie stránky so štítkami je potrebné ešte prepnúť na záložku Zľavové skupiny.

importvs5

 

Ak ešte nemáte zľavové skupiny a chcete ich hromadne naimportovať, stiahnite si zo Vzdialenej správy .csv šablónu a vzorové dáta nahraďte vlastnými. Potom súbor naimportujte. Ako na to ukazuje na príklade táto kapitola.

 

Popis stĺpcov v importnom súbore

Importný súbor pre zľavové skupiny

externalId

Jedinečné číslo zľavovej skupiny (vyberte si ľubovoľný číselný rozsah, napr. 101, 102 atď.). Každá skupina zliav musí mať jedinečné číslo. Číslo, ktoré bolo predtým použité pre vymazanú skupinu zliav, nie je možné opätovne použiť.

discountgroupid

Nevypĺňa sa, tento stĺpec ponechajte s prázdnymi hodnotami. Slúži na internú identifikáciu aktualizácie záznamu.

name

Názov zľavovej skupiny

discountpercent

Pridelená zľava v percentách

display

Číslo určujúce, či sa zľavová skupina pri pokladni zobrazí alebo nie (1 alebo 0 - zobrazené / skryté).

deleted

Číslo označujúce vymazanú skupinu zliav (1 alebo 0 - vymazané / nevymazané). Po odstránení sa skupina zliav už nebude zobrazovať v pokladnici. Predvolená hodnota je 0.

Vyžadované položky sú tučné, ostatné položky (dáta) sú voliteľné.

 

poznamka_icon

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa musí použiť bodka.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC