Import odtěžování (receptur)

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Import odtěžování (receptur)

Navigácia:  Vzdialená správa > Hromadný import / export >

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Receptúry je vlastnosť produktu, kedy nie je odčítaný zo skladu samotný produkt, ale len jednotlivé ingrediencie, ktoré pod tento produkt patria. Môžete tak nadefinovať, že pri predaji určitého produktu zo skladu sa odpočíta presne dané množstvo z iných skladových položiek.

Príklady receptúr:

Vytvoríte produkty káva, mlieko a káva s mliekom. Pri naúčtovaní produktu káva s mliekom sa však zo skladu neodčíta priamo tento produkt, ale iba zodpovedajúce množstvo jeho ingrediencií, teda produktov káva a mlieko. Receptúry využijete na predaj čapovaných nápojov, kedy odčítate z iného spoločného produktu (sudu) 0,3 alebo 0,5 litra. Zo skladu môžete odťažovať aj napr. rôzne kadernícke prípravky skladajúce sa z ingrediencií v rôznom pomere.

Receptúry je možné nastaviť priamo v pokladni aj vo Vzdialenej správe. Treťou možnosťou je potom odťažované suroviny hromadne naimportovať. Predtým je však nutné mať v pokladni vytvorené odťažované produkty aj produkty, ktoré budú použité ako suroviny. Importom potom zaistíte priradenie surovín k jednotlivým produktom a nastavenie množstva, ktoré sa bude pri predaji za surovín odčítať.

Zjednodušene povedané, do importného súboru doplníte produkty, ktoré chcete odťažovať a ďalej aj produkty, ktoré budú použité ako suroviny. Odťažované produkty aj ich suroviny definujete na základe čísla produktu, ktorý nájdete vo vlastnostiach každého produktu na záložke Základný. Toto číslo potom doplníte v importnom súbore do určeného stĺpčeka, podľa toho, či sa jedná o produkt, ktorý bude odťažovaný, alebo o surovinu, ktorá bude na odťažovanie použitá.
 

dulezite_sdeleni_icon

Pre import odťažovania (receptúr) je nutné použiť iba skôr vytvorené produkty a suroviny. Pri importe odťažovania nedôjde k vytvoreniu produktov nových!

 

Ideme importovať suroviny pre receptúry

1_icon

Vyberte produkty, pre ktoré chcete nastaviť odťažovanie. Tieto produkty sú v importnom súbore odťažovania definované na základe poľa Číslo produktu (productId), prípadne pole Externé označenie (externalId). Obe položky nájdete vo vlastnostiach produktov alebo tiež v súbore s vyexportovanými produktmi. Externé označenie je však voliteľná položka, ktorú k produktu dopĺňa zákazník, preto radšej odporúčame využívať Číslo produktu, pretože to je generované v pokladničnom systéme automaticky pri vytváraní produktu.

Poznačte si teda ID čísla vytvorených produktov, ktoré využijete pri importe odťažovania, alebo si jednoducho produkty vyexportujte do súboru. Tieto čísla doplňte následne do importného súboru pre odťažovanie do stĺpčeka parentExtId. V prípade použitia produktu ako suroviny, potom do stĺpčeka childExtId. Pozri popis nižšie.

 

2017-06-12_102155
2017-06-12_102058

 

2_icon

Prihláste sa do Vzdialenej správy a prejdite na záložku Zostavy » Pôvodné zostavy 01. Vpravo potom vyberte zostavu Prehľad receptúr 02. Po zvolení tejto zostavy kliknite na tlačidlo Import 03 vpravo hore.

2017-06-09_160917160918

 

3_icon

Otvorí sa stránka na vloženie importného súboru a jeho nahranie. Ďalej je postup zhodný s postupom hromadného importu ostatných položiek. Pre vzorový postup importu sa pozrite prosím do tejto kapitoly. Popis položiek importného súboru pre odťažovanie nájdete nižšie. Horná časť stránky slúži na import, spodná s výberom skladu potom na vygenerovanie zostavy odťažovania.

Tlačidlom Browse (Vyhľadať) nájdite upravený importný súbor pre odťažovanie a naimportujte. Vzorový súbor na import odťažovania stiahnete kliknutím na odkaz šablóna.csv.

2017-06-09_162440162442

nahor

Popis stĺpcov v importnom súbore

Importný súbor na receptúry

parentExtId

Unikátne číslo predtým vytvoreného produktu. Na základe tohto čísla pokladnica pozná, že sa jedná o odťažovaný produkt. Ide však o voliteľné značenie zákazníkom. Pre jednoznačnú identifikáciu preto odporúčame používať radšej parentProductId, pretože toto číslo generuje automaticky pokladničný systém a nájdete ho tak pri každom produkte.

 

Číslo vytvoreného produktu, ktoré do tohto stĺpčeka doplníte, najjednoduchšie zistíte, ak si vyexportujete existujúce produkty z pokladne alebo sa pozriete do vlastností produktu na Externé označenie.

parentProductId

Unikátne číslo skôr vytvoreného produktu, ktoré automaticky generuje systém. Na základe tohto čísla pokladnica pozná, že sa jedná o odťažovaný produkt.

 

Číslo vytvoreného produktu, ktoré do tohto stĺpčeka doplníte, najjednoduchšie zistíte, ak si vyexportujete existujúce produkty z pokladne alebo sa pozriete do vlastností produktu na Číslo produktu.

parentName

Názov predávaného produktu. Pod týmto názvom uvidíte odťažovaný produkt na pokladni.

ingredienceExtId

Unikátne číslo predtým vytvoreného produktu, ktorý bude použitý ako surovina na odťažovanie. Môžete k jednému produktu pridať viac surovín. Stačí vytvoriť ďalšie záznamy (riadky) so zhodným číslom predávaného produktu ingredienceExtId. Čo riadok, to jedna surovina. ingredienceExtId = Externé označenie

ingredienceProductId

Unikátne číslo predtým vytvoreného produktu, ktorý bude použitý ako surovina na odťažovanie. Môžete k jednému produktu pridať viac surovín. Stačí vytvoriť ďalšie záznamy (riadky) so zhodným číslom predávaného produktu ingrediencieProductId. Čo riadok, to jedna surovina. ingrediencieProductId = Číslo produktu

ingredienceName

Meno odťažovanej suroviny

quantity

Odťažované množstvo (napr. 0.5)

units

Odťažovaná jednotka, napr. Liter (prehľad jednotiek, ktoré je možné použiť nájdete tu).

deleted

Číslo označujúce zmazaný odťažovaný produkt (1 alebo 0 - zmazaný / nezmazaný). Po zmazaní nebude ďalej produkt v pokladni zobrazovaný. Predvolená hodnota je 0.

Vyžadované položky sú uvedené v prvom stĺpci tabuľky a sú tučné, ostatné položky v prvom stĺpčeku sú voliteľné.

 

poznamka_icon

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa musí použiť bodka.

nahor

Príklad správne pripraveného importného súboru pre receptúry

Na obrázku nižšie je príklad importného súboru s dvoma produktmi s odťažovaním - Kofolou a Kávou s mliekom. Káva s mliekom sa potom skladá z dvoch odťažovaných surovín, Kávy a Mlieka. Mená produktov aj surovín v súbore byť nemusia (nie sú to povinné údaje), pretože sú jednoznačne definované svojimi číslami.

clip0126

 

uziv_tip_icon

Pamätajte na to, že produkty s odťažovaním by sa nemali odčítať zo skladu. Jednotlivé suroviny by zase mali byť na pokladniach skryté, aby ich obsluha nemohla účtovať samostatne. Skontrolujte si teda, či máte takto správne nastavené produkty, ktoré v importe odťažovania používate.

Export odťažovania je možný na stránke so zoznamom produktov prostredníctvom tlačidla EXPORT v záhlaví.

nahor