Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Prostredníctvom Vzdialenej správy je možné importovať aj exportovať štítky, ktorými označujete jednotlivé produkty alebo zákazníkov. Pokiaľ máte už štítky vytvorené, umožní vám export do súboru ich zálohovanie a úpravu. Pokiaľ totiž tento súbor vo Vzdialenej správe spätne naimportujete, dôjde automaticky k vytvoreniu nových či aktualizácii existujúcich štítkov. Importovať však možno vždy len súbor vo formáte .csv. Súbor vo formáte .xls je potrebné pred importom uložiť do .csv.
 

poznamka_icon

Všeobecný postup importu / exportu nájdete v nadradenej kapitole.

 

Každý štítok je reprezentovaný vlastným ID číslom. Ak vykonáte zmenu položky v .csv súbore, bude po importe zmenená položka s rovnakým ID číslom vo Vzdialenej správe a po synchronizácii aj v dotykovej pokladni.

Tlačidlá pre import či export nájdete v záhlaví stránky na záložke Zoznamy » Produkty. Na zobrazenie stránky so štítkami je potrebné ešte prepnúť na záložku Štítky.

2017-03-16_154703

 

Ak ešte nemáte štítky vytvorené a chcete ich hromadne naimportovať, stiahnite si zo Vzdialenej správy .csv šablónu a vzorové dáta nahraďte vlastnými. Potom súbor naimportujte. Ako na to ukazuje na príklade táto kapitola.

nahor

Popis stĺpcov v importnom súbore

Importný súbor pre štítky

externalId

Jedinečné číslo štítku (vyberte si ľubovoľný číselný rad, napr. 101, 102 atď.). Každý výrobok musí mať toto jedinečné číslo. Číslo, ktoré bolo predtým použité na vymazanom štítku, nemožno opätovne použiť.

tagId

Nevypĺňa sa, tento stĺpec ponechajte s prázdnymi hodnotami. Slúži na internú identifikáciu aktualizácie záznamu.

name

Názov štítku

tag

Typ štítku (prehľad typov, ktoré možno použiť)

Vyžadované položky sú tučné, ostatné položky (dáta) sú voliteľné.

 

poznamka_icon

Podporované sú .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa musí použiť bodka.

 


Podporované typy štítkov

Druh štítku sa špecifikuje v stĺpci tag. Je nutné ho v importnom súbore uvádzať v nižšie uvedenom anglickom formáte:

PRODUCT - Štítok priradený k produktu.
CUSTOMER - Štítok priradený k zákazníkovi.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC