Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Pri prvom spustení služby dotykovej pokladnice je nutné nainštalovať pokladničné aplikácie, ktoré zodpovedajú vašej licencií alebo ktoré chcete používať. V továrenskom nastavení (na začiatku) sú v dotykovej pokladni nainštalované iba aplikácie Launcher a Marketplace. Ostatné aplikácie sa do pokladnice inštalujú prostredníctvom Dotykačka Marketplace. Tu je prehľad všetkých aplikácií, ktoré Dotykačka ponúka:

 

Hlavné pokladničné aplikácie

com.touchpo.android.launcher

Dotykačka Launcher (spúšťač)

Je to prvá vec, ktorá sa zobrazí po spustení dotykovej pokladnice. Ide o užívateľské rozhranie (plochu) s ikonami jednotlivých pokladničných aplikácií, ktoré sú uvedené nižšie. Launcher umožňuje nastaviť, ktoré aplikácie sa majú zobrazovať na ploche, obmedziť prístup obsluhy k iným aplikáciám a nastaviť veľkosť písma užívateľského rozhrania.

požadovaná aplikácia / nainštalovaná do pokladne

com.touchpo.android

Dotykačka

Vlastná pokladničná aplikácia na prácu s účtami a ďalšie pokladničné operácie. Táto aplikácia je srdcom dotykovej pokladnice a obsluha tu vykonáva väčšinu operácií. Dotykačku vždy nainštalujte ako prvú. Ostatné aplikácie sú od ní závislé.

požadovaná aplikácia / nainštalovaná do pokladne

com.touchpo.touchpomarketplace

Dotykačka Marketplace (obchod)

Po prvom spustení dotykovej pokladnice je potrebné nainštalovať aktuálnu verziu pokladničných aplikácií. To sa dá ľahko vykonať tu. Táto aplikácia sa tiež postará o to, aby ste mali v dotykovej pokladnici vždy najnovšie verzie všetkých nainštalovaných aplikácií.

požadovaná aplikácia / nainštalovaná do pokladne

com.touchpo.android.stock

Sklad

Dôležitá aplikácia pre tých, ktorí chcú používať skladové hospodárstvo. Po inštalácii sa Sklad automaticky pripojí k Dokykačke a zabezpečí vykonávanie všetkých skladových operácií. Pred inštaláciou aplikácie Sklad musí byť v dotykovej pokladni vždy nainštalovaná aplikácia Dotykačka.

voliteľná aplikácia / nainštalovaná do pokladne / viazaná na licenciu

nahor

Voliteľné pokladničné aplikácie

com.touchpo.mobilewaiter

Mobilný čašník (Mobilný terminál)

Aplikácia pre tých, ktorí chcú obsluhovať zákazníkov priamo na mieste. Aplikáciu Mobilní čašník môžete nainštalovať v podstate do ktoréhokoľvek zariadenia, ktoré môžete mať pri sebe. Umožňuje vykonávať väčšinu pokladničných operácií. Pri obsluhe zákazníkov vám tak nič nebude chýbať.

voliteľná aplikácia / nainštalovaná na externom zariadení

com.touchpo.reservations

Rezervácie

Rezervácie umožňujú vytvárať a spravovať rezervácie (stolov alebo izieb) priamo v dotykovej pokladnici alebo prostredníctvom webového rozhrania Vzdialené správy. Vytvorené rezervácie sa prenášajú do Mapy stolov v Dotykačke. Takto bude personál informovaný, keď sa blíži rezervácia konkrétneho stola a keď už stôl nie je rezervovaný. Rezervácie sa vytvárajú v prehľadnom kalendári a vždy sa ponúkajú len stoly, ktoré sú v daný termín voľné. Rezervácie vytvorené v pokladni sa synchronizujú so Vzdialenou správou.

voliteľná aplikácia / nainštalovaná do pokladne

com.touchpo.callsync

Telefonický asistent

Pomocou tejto aplikácie môžete rýchlo a jednoducho vytvoriť objednávku (otvoriť účet) alebo rezerváciu pre konkrétneho zákazníka. Aplikáciu si nainštalujete do chytrého zariadenia, na ktorom prijímate tel. hovory a spárujete ho s Dotykačkou. Hneď ako zákazník zavolá, v pokladni sa zobrazí dialógové okno na vytvorenie novej objednávky alebo rezervácie. Ak sa telefónne číslo volajúceho zhoduje so zákazníckym účtom, tento zákazník bude priamo priradený k vytvorenej objednávke alebo rezervácii.

voliteľná aplikácia / nainštalovaná na externom zariadení

com.touchpo.customerdisplay

Zákaznícky displej

K dotykovej pokladni môžete pripojiť ďalší tablet a používať ho ako zákaznícky displej. Na zákazníckom displeji sa okrem účtovaných položiek a celkovej sumy môže zobrazovať aj obrázok alebo videoprezentácia. Zákaznícky displej komunikuje s dotykovou pokladňou prostredníctvom sieťového pripojenia (Ethernet / Wifi). Mediálne súbory sa jednoducho nahrávajú cez webové rozhranie Vzdialenej správy a vkladajú sa do vlastných playlistov.

voliteľná aplikácia / nainštalovaná na externom zariadení

nahor

Ovládače periférnych zariadení

com.touchpo.driver.ingenico

Ovládač platobného terminálu

Platobný terminál na platby kartou môžete prevádzkovať samostatne alebo ho pripojiť k dotykovej pokladnici. Aby pokladnica mohla komunikovať s platobným terminálom, musí byť tento ovládač platobného terminálu nainštalovaný v pokladnici a správne nastavený. Tým sa suma, ktorá sa má zaplatiť, prenesie z pokladnice do platobného terminálu. Po odinštalovaní ovládača platobný terminál už nebude komunikovať s pokladňou. Sumy, ktoré sa majú zaplatiť, sa môžu na termináli zadávať ručne.

voliteľná aplikácia / inštalovaná do pokladne / len pre podporované platobné terminály mimo SumUp

com.dotypos.driver.payment.sumup

Ovládač platobného terminálu SumUp

Špeciálny ovládač na komunikáciu dotykovej pokladnice s platobným Bluetooth terminálom SumUp. Tento ovládač musí byť nainštalovaný a správne nastavený, ak používate platobný terminál SumUp. Až potom bude dotyková pokladňa schopná komunikovať s terminálom SumUp.

voliteľná aplikácia / inštalovaná  do pokladne / len pre platobné terminály SumUp

com.touchpo.android.driver.scale

Ovládač váhy / certifikovaný ovládač váhy

Tento ovládač sa používa na komunikáciu s váhou. Zabezpečuje, aby sa odvážené množstvo automaticky prenieslo do pokladnice a tá vypočítala príslušnú cenu. Certifikovaný ovládač je potrebný na konfiguráciu a overené pripojenie váhy pomocou kábla k dotykovej pokladni. Overené pripojenie sa vyžaduje pre určité odvetvia na základe platných právnych predpisov.

Voliteľná aplikácia / nainštalovaná do pokladne

 

Vzdialená pomoc

com.teamviewer.quicksupport.market

Teamviewer QuickSupport

Aplikácia na vzdialené pripojenie technika k pokladni. Po spustení tejto aplikácie sa vygeneruje kód, ktorý predáte technickej podpore. Na základe tohto kódu a s vaším súhlasom sa potom technik môže pripojiť priamo k pokladni a vyriešiť problém alebo ukázať obsluhe určité funkcie pokladničného systému. Ide o veľmi rýchlu a účinnú pomoc.

voliteľná aplikácia / nainštalovaná na pokladni

 

uziv_tip_icon

Prehľad aktuálnych verzií všetkých pokladničných aplikácií nájdete na stránke https://marketplace.dotykacka.cz/marketplace.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC