Predajné zostavy

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Predajné zostavy

Navigácia:  Vzdialená správa > Panel záložiek > Zostavy > Pôvodné zostavy >

dulezite_sdeleni_icon

Na prácu s pokladničnými dátami odporúčame použiť nové zostavy, ktoré sú popísané v tejto kapitole. Tieto pôvodné zostavy už nie sú nijako ďalej upravované ani rozvíjané.

Niektoré dátové zostavy nie sú pre Slovensko podporované.

Predajné zostavy

K podrobnostiam konkrétnej predajnej zostavy sa dostanete jednoducho kliknutím na vybranú zostavu v obrázku nižšie:

clip0100

 

dulezite_sdeleni_icon

Niektoré dátové zostavy nie sú pre Slovensko podporované.

 

Typy predajných zostáv

Top zamestnanci

Na základe zvoleného obdobia sa zobrazí zoznam zamestnancov a výška ich tržieb, predaných položiek a vystavených dokladov.

Top zákazníci

Na základe zvoleného obdobia sa vygeneruje zoznam zákazníkov s výškou útraty na zákazníka, predanými položkami a vystavenými dokladmi.

Tržby zamestnanci

Na základe vybraného obdobia alebo konkrétneho zamestnanca sa vygeneruje zoznam dokladov vydaných zamestnancami. Zoznam je zoradený podľa spôsobu platby a možno ho zoradiť aj podľa zamestnancov. Táto zostava sa môže použiť ako základ na určenie sprepitného.

Tržby zákazníci

Na základe vybraného obdobia alebo konkrétneho zákazníka sa vygeneruje zoznam účteniek vydaných tomuto zákazníkovi.

Stornované účty

Na základe vybraného obdobia, prípadne pokladne, táto zostava obsahuje súpis stornovaných účteniek. Zobrazené je meno pokladne, kde bol doklad vystavený, dátum storna, výška dokladu, mena, počet jednotlivých položiek na účte a ich celkové množstvo a meno zamestnanca, ktorý doklad vystavil.

Účtenky

Na základe vybraného obdobia, prípadne pokladne, získate súpis vystavených účteniek.

poznamka_icon

Zostavu Účtenky môžete jednoducho obmedziť len na vybranú zmenu a zobraziť len účtenky vo vybranej zmene (od otvorenia do uzavretia pokladnice). Ako to urobiť, nájdete v kapitole popisujúcej predajný report Zmeny.

nahor

Faktúry

Na základe vybraného obdobia, pokladne alebo stavu fiškalizácie získate súpis vystavených faktúr. Vygenerovaná zostava je podobná účtenkám, avšak obsahuje iné stĺpce. Ťuknutím na tlačidlo Faktúra vo vygenerovanej zostave pri každom zázname zobrazíte zodpovedajúcu účtenku.

Kontrolné hlásenie DPH (len pre Českú republiku)

Na základe vybraného obdobia, prípadne pokladne, získate rozpis tržieb zo súčtu všetkých pokladničných dokladov s hodnotou nad 10 000 Kč. Filtrovať výsledky môžete ďalej podľa stavu fiškalizácie.

Marža

Na základe vybraného skladu je zobrazený zoznam položiek s ich sčítanou nákupnou cenou, predajnou cenou, vypočítanou maržou a ziskom. Nákupná cena je súčtom všetkých odťažovaných položiek zohľadnených o nastavené množstvo, ktoré sa pri predaji zo suroviny odpočíta. Prípadne ide nákupnú cenu samotnej predajnej položky, pokiaľ je priamo vedená v sklade a naskladňovaná.

Rozpis DPH

Na základe vybraného obdobia, prípadne pokladne, zostava rozpisuje tržby a počet vystavených dokladov podľa platobnej metódy. Filtrovať výsledky môžete ďalej podľa stavu fiškalizácie. Pokiaľ si prajete rozpísať DPH podľa vybraného obdobia za každý deň zvlášť, zapnite prepínač Rozpis podľa dní do polohy ON.

rozpis_dph_800_edge

 

uziv_tip_icon

Pre potreby vašich účtovníkov jednoducho vytvorte účet vo Vzdialenej správe a obmedzte užívateľské práva len na Zostavy. Takto obmedzíte užívateľa len na Zostavy a možnosť ich vyexportovať. Iné záležitosti vo Vzdialenej správe neovplyvnia.

nahor