Skladové zostavy

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Skladové zostavy

Navigácia:  Vzdialená správa > Panel záložiek > Zostavy > Pôvodné zostavy >

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

dulezite_sdeleni_icon

Na prácu s pokladničnými dátami odporúčame použiť nové zostavy, ktoré sú popísané v tejto kapitole. Tieto pôvodné zostavy už nie sú nijako ďalej upravované ani rozvíjané.

Niektoré dátové zostavy nie sú pre Slovensko podporované.

Skladové zostavy

K podrobnostiam konkrétnej skladovej zostavy sa dostanete jednoducho kliknutím na vybranú zostavu v obrázku nižšie:

skladove_sestavy1

 

Typy skladových zostáv

Skladové pohyby

Na základe vybraného obdobia, prípadne skladu, je vygenerovaný zoznam všetkých skladových operácií (nákup, predaj, korekcia, inventúra, vrátenie). Zoznam je možné zoradiť aj podľa EAN a PLU. Vyhľadávať je možné aj podľa čísla dodacieho listu.

Dodávatelia

Táto zostava zobrazí všetky nákupy, či korekcie vykonané u vybraného dodávateľa s množstvom, dátumom nákupu či korekcie (odpisu) a množstvom s nákupnou cenou.

Stav skladu

Táto zostava zobrazí stav vybraného skladu ku konkrétnemu dňu. Zostavu môžete tiež obmedziť iba na produkty vo zvolenej kategórii.

Predané množstvo

Ide o zjednodušenú skladovú zostavu podľa kategórií, zobrazujúcu iba názov položky a celkové predané množstvo. Položky sú zoradené podľa názvu, bez vplyvu na kategóriu v ktorej sú obsiahnuté.

Predané množstvo podľa nákupnej ceny

Zostava zobrazujúca produkty zoradené podľa názvu, nákupnej ceny alebo predaného množstva. Zostava obsahuje tiež súčtový riadok, ktorý ukazuje súčty v rámci jednotlivých zobrazených stránok a v zátvorke potom súčty za všetky stránky dohromady (aj tie aktuálne nezobrazené).

Odpisy

Zostava realizovaných odpisov s filtrovaním podľa pokladne, zamestnanca alebo zákazníka.

nahor