Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Predpokladom pre inštaláciu a nastavenie zákazníckeho displeja je kompletne sprevádzkovaná dotyková pokladňa. Tj. nainštalovaná aplikácia Dotykačka a pripojený Zákaznícky displej. Zákaznícky displej komunikuje s dotykovou pokladňou prostredníctvom sieťového pripojenia. Ako pokladňa, tak samotný zákaznícky displej, musia mať priradenú IP adresu a musia byť navzájom "viditeľní".

 

Ako nainštalovať a sprevádzkovať zákaznícky displej?

Nastavenie zákazníckeho displeja sa skladá z týchto krokov:

1.Inštalácia aplikácie Zákaznícky displej

2.Konfigurácia zákazníckeho displeja v dotykovej pokladnici

3.Nahrávanie médií prostredníctvom Vzdialenej správy

4.Synchronizácia

 

Inštalácia aplikácie Zákaznícky displej

1_icon

Vybaľte a zapojte zákaznícky displej. Malo by dôjsť k jeho automatickému zapnutiu. Spustite z plochy Dotykačka Marketplace a nainštalujte aplikáciu Zákaznícky displej Dotykačka.

2_icon

Spustite aplikáciu Zákaznícky displej. Zobrazí sa úvodný dialóg s vygenerovaným ID číslom. Na základe tohto čísla sa dotyková pokladnica k zákazníckemu displeju pripojí. Toto číslo si zapamätajte. Tlačidlom NASTAVIŤ MANUÁLNE zobrazíte a budete môcť zmeniť IP adresu zákazníckeho displeja a port. Tieto údaje však odporúčame zmeniť iba pokročilým užívateľom. Štandardne ich nie je nutné meniť. Teraz pokračujte nastavením zákazníckeho displeja v Dotykačke.

clip0035

 

uziv_tip_icon

Pokiaľ vo vašej sieti funguje DHCP server, dostane zákaznícky displej IP adresu automaticky. Aj po zmene IP adresy zákazníckeho displeja ho vďaka spárovaniu ID číslom dokáže pokladnica nájsť.

nahor

Konfigurácia dotykovej pokladne

1_icon

V dotykovej pokladnici spustite aplikáciu Dotykačka a prejdite na rozšírené nastavenia do sekcie Príslušenstvo. Tu ťuknite na možnosť Zákaznícky displej. Tým sa otvoria nastavenia pre rozšírené nastavenie zákazníckeho displeja.

2_icon

Ťuknite na Pripojiť rozšírený zákaznícky displej 01 a v zobrazenom dialógu vyberte zákaznícky displej s príslušným ID číslom (pozri predchádzajúci obrázok). Nakoniec aktivujte možnosť Používať rozšírený zákaznícky displej 02. Tým bude zákaznícky displej pripojený k pokladni. Potom môžete pokračovať v nahrávaní médií, ktoré sa budú zobrazovať na displeji.

clip0036
clip0037

nahor

Nahrávanie médií

Teraz nastavte, ktoré médiá sa budú zobrazovať na zákazníckom displeji. Prístup k týmto nastaveniam je možný prostredníctvom Vzdialenej správy. Prihláste sa teda do webového rozhrania Vzdialenej správy a postupujte podľa krokov uvedených v tejto kapitole.

Synchronizácia

Keď je playlist médií pripravený, ťuknite na položku Nastaviť 03, médiá sa synchronizujú a načítajú. V priebehu niekoľkých sekúnd (v závislosti od množstva a veľkosti médií) sa na zákazníckom displeji začnú zobrazovať obrázky alebo videá. Zároveň bude aktívna možnosť Zobraziť nastavenie displeja. Ťuknutím na túto možnosť zobrazíte nastavenia priamo na zákazníckom displeji. Nastavenia sa zobrazia aj vtedy, ak počas prehrávania 3-krát dlho ťuknete priamo na zákaznícky displej.

Ak si neželáte zobrazovať logo Dotykačky na displeji, deaktivujte možnosť 04. Ťuknutím na obrázok loga pod touto možnosťou ho môžete zmeniť.

screenshot_2017-05-31-18-44-2327

 

uziv_tip_icon

Ak chcete na zákazníckom displeji zobrazovať iba médiá bez informácií o aktuálnom účte, vykonajte synchronizáciu a potom nastavte inú IP adresu. Zákaznícky displej bude už obsahovať médiá, ale nebude dostupný na zobrazovanie aktuálnych informácií.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC