Pripojenie zákazníckeho displeja

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Pripojenie zákazníckeho displeja

Navigácia:  Príprava pokladnice > Pripojenie periférií >

Takzvaný zákaznícky displej je možné bezdrôtovo pripojiť k dotykovej pokladni. Ide o plnohodnotný displej vo forme tabletu, ktorý je hardvérovo porovnateľný s tabletom, na ktorom beží Dotykačka. V prípade poruchy pokladne je tak možné zákaznícky displej použiť ako náhradnú pokladnicu.

 

zakaznicky_displej0Zobrazenie pre zákazníkov

Zákaznícky displej je druhý tablet, ktorý však plní funkciu displeja a zobrazuje účtované položky a reklamné médiá. Zákaznícky displej tak možno v prípade potreby použiť aj ako náhradu pokladne. Na displeji zákazníka musí byť nainštalovaná aplikácia Zákaznícky displej. Potom vložíte reklamné médiá, ktoré sa majú zobraziť, pomocou Vzdialenej správy.

Dotyková Pokladňa a zákaznícky displej spolu komunikujú prostredníctvom sieťového pripojenia, preto musia byť pripojené k rovnakej sieti (k rovnakému aktívnemu prvku). Nezáleží na tom, či sú obe zariadenia pripojené k bezdrôtovej Wifi sieti alebo cez kábel.

Zákaznícky displej môže byť umiestnený spolu s pokladňou na špeciálnom stojane alebo môže stáť samostatne. Zákaznícky displej sa k stojanu pripevňuje rovnakým spôsobom ako pokladňa, ide o štandard VESA.

 

Konfigurácia zákazníckeho displeja pozostáva z nasledujúcich krokov:

1.Inštalácia a nastavenie aplikácie Zákaznícky displej na tablete, ktorý bude slúžiť ako zákaznícky displej.

2.Nastavenie funkcie zákazníckeho displeja v pokladni (spárovanie Dotykačky s displejom).

3.Nahrávanie médií a vytváranie zoznamu skladieb prostredníctvom Vzdialenej správy.

4.Synchronizácia údajov medzi pokladňou a zákazníckym displejom.

 

dulezite_sdeleni_icon

Ak sa na zákazníckom displeji prestali zobrazovať dáta z pokladnice, pravdepodobne mu bola priradená iná IP adresa, ako je adresa nastavená v pokladni. Riešenie nájdete v tomto článku databázy znalostí.

nahor


 

Používanie zákazníckeho displeja ako pokladnice

Zákaznícky displej možno v prípade potreby použiť ako náhradu (napr. pri poruche pôvodnej pokladnice). Investícia do zákazníckeho displeja tak zabezpečí v podstate nepretržitú prevádzku pokladničného systému.

Ak teda pôvodná pokladňa zlyhá a vy potrebujete spustiť pokladničný systém na tablete, ktorý sa používa ako zákaznícky displej, postupujte takto:

1. Nainštalujte pokladničné aplikácie na zákaznícky displej.

2.V sprievodcovi aktiváciou v Dotykačke sa prihláste pomocou e-mailu a hesla pre Vzdialenú správu, zadajte aktuálny licenčný kľúč a nahraďte pôvodnú pokladňu. Údaje z pôvodnej pokladnice sa prenesú do novej, ktorá bola zákazníckym displejom. Licencia na pôvodnej pokladnici sa automaticky deaktivuje.

3.Pripojte periférne zariadenia a vykonajte potrebnú konfiguráciu pokladnice. Nezabudnite znovu nastaviť evidenciu tržieb a nahrať potrebné súbory.

4.Hotovo, môžete začať predávať.

5.Po obnovení prevádzky pôvodnej pokladnice stačí rovnakým spôsobom opäť nahradiť pokladnicu a preniesť dáta a konfiguráciu späť do pôvodnej pokladnice.

nahor