Užívateľské zostavy

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Užívateľské zostavy

Navigácia:  Vzdialená správa > Panel záložiek > Zostavy > Pôvodné zostavy >

dulezite_sdeleni_icon

Na prácu s pokladničnými dátami odporúčame použiť nové zostavy, ktoré sú popísané v tejto kapitole. Tieto pôvodné zostavy už nie sú nijako ďalej upravované ani rozvíjané.

Niektoré dátové zostavy nie sú pre Slovensko podporované.

Užívateľské zostavy

K podrobnostiam konkrétnej produktovej zostavy sa dostanete jednoducho kliknutím na vybranú zostavu v obrázku nižšie:

uzivatelske_sestavy

 

Typy užívateľských zostáv

Prihlásenie používateľov

V tejto zostave nájdete prehľad prihlasovania a odhlasovania užívateľov za vybrané obdobie. Mimo obdobie je možné vopred definovať konkrétnu pokladňu a ďalej je tiež možné vybrať zamestnanca a druh operácie, ktorý chcete zobraziť (Prihlásenie / Odhlásenie).

2017-10-11_170255

nahor

GDPR Audit

Prehľad o tom, aké činnosti jednotliví užívatelia (zamestnanci) vykonali na pokladni alebo v rámci Vzdialenej správy vo vzťahu k zákazníkom (zákazníckym účtom).

clip0002

nahor

Report dochádzky

Prehľad dochádzky zamestnancov s možnosťou exportu do Excelu alebo formátu .csv. Prehľad je možné vygenerovať podľa vybraného obdobia alebo vybraného zamestnanca. U každého zamestnanca uvidíte akú dobu odpracoval a ako dlhú dobu strávil na prestávkach. Ako funguje dochádzka v Dotykačke ukazuje táto kapitola.

clip0027

 

Žurnál dát

Archív vo formáte .zip s .xml súbormi obsahujúci auditné informácie o vybraných zmenách na pokladni. Zostavu je možné filtrovať vždy na vybranú pokladňu. Aby došlo k naplneniu auditných dát, je nutné na pokladni ukladanie dát aktivovať v tomto nastavení.

Po aktivácii sa v pokladni ukladá história zmien pri položkách, kategóriách, zákazníkoch a zamestnancoch. V .xml súboroch, ktoré potom nájdete v .zip archíve, sú vždy uvedené 4 stĺpce. Prvý stĺpec obsahuje dátum a čas záznamu (formát Unix timestamp), druhý id užívateľa, ktorý zmenu vykonal, tretiu identifikáciu danej zmenenej entity (id položky, id kategórie, id zamestnanca, alebo id zákazníka), a vo štvrtom stĺpci sú vo formáte JSON uvedené surové dáta z databázy. Do súborov sa ukladá len konečný stav po vykonanej zmene. Príklad obsahu súboru products.csv so záznamami zmenených produktov:

clip0588

nahor