Tlač faktúr

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Tlač faktúr

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Tlač > Nastavenie tlačových úloh >

Možnosti tlače faktúr

Dotykačka umožňuje tlač faktúr na štandardnej termotlačiarni. Toto nastavenie sa preto vzťahuje na termotlačiareň, ktorú máte pripojenú k dotykovej pokladnici.

Nastavenie tlače

Nastavenie tlače faktúr

Jazyk tlače

Nastavte, v akom jazyku chcete tlačiť faktúry. Ak jazyk zmeníte, pamätajte na to, že produkty budú na faktúre uvedené v pôvodnom jazyku (s pôvodnými názvami). Toto nastavenie má vplyv na texty na faktúre mimo názvov predávaných položiek.

Počet kópií

Zadajte, koľkokrát chcete vytlačiť každú faktúru. Predvolená hodnota je 1.

Používajte menšie písmo

Zaškrtnutím tejto možnosti sa faktúry vytlačia menším písmom. V nastaveniach tlačiarne môžete pre toto písmo nastaviť iný počet znakov na riadok ako pre bežné písmo.

Pípať

Ak tlačiareň podporuje túto možnosť a táto možnosť je aktívna, tlačiareň pri tlači vydá zvukové upozornenie.

nahor