Tlač pokladničného príjmu / výdavku

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Tlač pokladničného príjmu / výdavku

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Tlač > Nastavenie tlačových úloh >

Možnosti tlače pokladničného príjmu a výdavku

Dotykačka umožňuje tlač pokladničného príjmu alebo výdavky na štandardnej termotlačiarni. Toto nastavenie teda platí pre termotlačiareň, ktorú máte pripojenú k dotykovej pokladnici.

Nastavenie tlače

Nastavenie tlače pokladničného príjmu / výdavku

Jazyk tlače

Nastavte, v akom jazyku chcete tlačiť príjmy a výdavky.

Počet kópií

Zadajte, koľkokrát chcete vytlačiť každý doklad. Predvolená hodnota je 1.

Používajte menšie písmo

Zaškrtnutím tejto možnosti sa doklady vytlačia menším písmom. V nastaveniach tlačiarne môžete pre toto písmo nastaviť iný počet znakov na riadok ako pre bežné písmo.

Pípať

Ak tlačiareň podporuje túto možnosť a táto možnosť je aktívna, tlačiareň pri tlači vydá zvukové upozornenie.

nahor